Romana
  • Socializare

Pentru informații, apelați (+373) 22 243 226

Servicii alternative de tip familial

Pentru copii ce rămân fără grija părintească unica salvare sunt părinții educatori și/sau asistenții parentali profesioniști. Impactul mediului familial asupra dezvoltării copilului este extraordinar. Copii au o reziliență și putere de dezvoltare de viață uluitoare. În primele 6 luni de plasament în mediu familial, copii se recuperează apropate complet în toate aspectele de dezvoltare afectate de sistemul rezidențial (de la 50-60% la 82-97%).

Din 2009 am dezvoltat servicii pentru copii și familiile lor. Oferind sprijinit pentru  APL-uri din 12 de raioane/municipii în procesul de dezvoltare a 113[1] servicii de tip familial (Case de Copii de Tip Familial și Asistenți Parentali Profesioniști). 175 copii au avut nevoie de acest tip de plasament. Activitatea continuă…

Dacă credeţi că puteţi schimba în bine viaţa acestor copii şi le puteţi dărui căldura părintească de care au atât de mult nevoie, în familia dumneavoastră, DEVENIŢI ASISTENT PARENTAL PROFESIONIST. 

Ce este Asistenţa Parentală Profesionistă?

Un Asistent Parental Profesionist  asigura la domiciliul său îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului. Pentru mulţi copii din Moldova Asistenţa Parentală Profesionistă  înseamnă un cămin, iar asistenţii parentali pot deveni pentru ei părinţi adevăraţi. Serviciul de Asistenţa Parentală Profesionistă este una dintre cele mai bune soluţii pentru copiii separaţi de familia lor naturală.

Totodată Asistentul Parental Profesionist este angajat în câmpul muncii, primeşte un salariu (poliţă de asigurare medicală şi carnet de muncă, contract individual de muncă). În Asistenţa Parentală Profesionistă pot fi luaţi în plasament 1copil, 2 sau maxim 3 copii dacă sunt fraţi şi surori. Nu puteţi lua în plasament copii care vă sunt rude.

Cum poţi deveni Asistent Parental Profesionist?

Dacă sunteţi locuitor al municipiului Chişinău, puteţi să ne telefonaţi la CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie:

(+373) 22-57-07 sau

(+373) 24-32-26 sau

(+373) 27-89-60: Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Veţi avea parte de o primă discuţie telefonică cu coordonatorii acestui serviciu, veţi beneficia de o consultaţie telefonică primară şi veţi stabili o ulterioară întâlnire directă la Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă.

Dacă sunteţi din alte raioane ale Republicii Moldova, depuneţi o cerere la primărie, la asistentul social,sau la secţia de Asistenţă Socială Raională, în care anunţaţi autorităţile că doriţi să deveniţi Asistent Parental Profesionist. Împreună cu această cerere veţi prezenta şi un set de acte despre starea sănătăţii, venitul familiei, spaţiul locativ de care dispuneţi ş.a. După depunerea cererii, asistentul social din localitate va veni acasă la dvs., pentru a efectua o evaluare. În baza evaluării şi a setului de acte depuse, comisia va lua o decizie finală privitor la înfiinţarea serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă.

De ce sprijin veţi beneficia din partea statului?

Copilul plasat beneficiază de alocații anuale şi lunare. Mărimile alocaţiilor pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă constituie:

 

Nr. Criter.

 

Tipul alocaţiei1

Mărimea alocaţiei pentru un copil, lei

Plasament de lungă durată

Plasament de scurtă durată2

Plasament de urgenţă

Plasament provizoriu5

1.

Alocaţie unică la plasament

3000

3000

500

250

2.

Alocaţie lunară pentru întreţinerea copilului3

31 lei/zi

31 lei/zi

31  lei/zi

31  lei/zi

3.

Alocaţie anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare

3000

3000

-

-

4.

Alocaţie unică la împlinirea vîrstei de 18 ani4

1000

1000

-

-

 

    [Tabel modificat prin HG84 din 05.02.14, MO27-34/07.02.14 art.98; în vigoare 01.01.14]
 

    1 În cazul plasamentului în serviciul de asistenţă parentală profesionistă a unui copil cu dizabilităţi, alocaţiile: unică la plasament, lunară pentru întreţinerea copilului şi anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare se vor majora cu 30%.
    2 În cazul plasamentului de scurtă durată, alocaţia unică la plasament şi alocaţia anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare se acordă reieşind din calculul de 250 lei lunar, în funcţie de durata plasamentului stabilită de către autoritatea tutelară. 
    3 Alocaţia lunară pentru întreţinerea copilului se va acorda în funcţie de numărul efectiv de zile în plasament. 
    4 Alocaţia unică la împlinirea vîrstei de 18 ani se va achita tînărului/tinerei pentru (re)integrarea în societate şi pregătirea pentru viaţa independentă. 
    5. În cazul plasamentului provizoriu, alocaţia unică la plasament se acordă o singură dată pe parcursul unui an calendaristic.

Asistentul Parental Profesionist, angajat în serviciu activ, beneficiază de un salariu lunar variabil în dependenţă de experienţa de muncă şi studiile ce le posedă  ( un adaos de 20% pentru cei din domeniul de medicină, pedagogie și asistență socială). Astfel, salariul lunar va constitui suma de minim 1920 lei și maxim 2400 lei.

Dacă sunteţi interesat, contactaţi-ne la telefoanele: (022)22-57-07 sau 27-89-60

Persoana de contact: Livia Marginean

 

Mergi Înapoi