CCF Moldova angajează coordonator monitorizare și evaluare (M&E)

CCF Moldova (www.ccfmoldova.org) este o organizație non-guvernamentală cu experiență în domeniul protecției sociale a copilului și familiei, realizând dreptul fiecărui copil la creștere și dezvoltare în mediul familial și mediul educațional incluziv în care aceștia își pot realiza plenar potențialul.

Imagine

Din februarie 2022, CCF Moldova implementează acțiuni de susținere a refugiaților din Ucraina, dar și a comunităților locale care se confruntă cu vulnerabilități sporite.

În acest context, CCF Moldova angajează un coordonator monitorizare și evaluare atât în domeniul asistenței refugiaților cât și în proiecte de dezvoltare și reformă de sisteme.

Obiectivul general al Coordonatorului M&E este contribuția activă la îmbunătățirea practicilor M&E ale CCF Moldova prin elaborarea și menținerea cadrelor de M&E, a sistemelor și a instrumentelor. Coordonatorul va asigura colectarea sistematică a datelor în diverse proiecte și va utiliza informația rezultată din procesul de M&E pentru a face sau a motiva schimbări în implementarea programelor și a designului de proiecte.

Coordonatorul M&E va colecta lecțiile învățate, practicile bune în fiecare proiect și le va comunica membrilor echipelor de proiect și managementului organizației. El/ea va avea un rol cheie în consolidarea competențelor angajaților, partenerilor și persoanelor relevante în domeniul proceselor de monitorizare și evaluare.

Coordonatorul M&E va lucra direct cu managerii de program și coordonatorii de proiect și cu partenerii și comunitățile locale

Domenii de activitate / responsabilități:

 1. Contribuie la elaborarea proiectelor noi prin elaborarea matricelor logice, descrierea activităților de M&E, elaborarea și descrierea indicatorilor etc.
 2. Organizează cadrele de M&E pentru proiectele noi
 3. Organizează întâlniri de prezentare a cadrului de M&E cu partenerii
 4. Ghidează echipele de program în utilizarea Sistemelor Informaționale de Management pentru a sprijini nevoile de colectare, analiză și raportare a datelor cu respectarea calității
 5. Integrează procesele de M&E în activitățile programatice ale organizației
 6. Se asigură că componentele M&E ale proiectelor sunt implementate prin ghidare și dezvoltarea competențelor personalului CCF Moldova.
 7. Oferă consiliere administrației, managerilor și coordonatorilor de proiect, partenerilor locali și comunităților cu privire la ajustările necesare ale proiectelor în timpul implementării și post-implementare, pe baza alinierii datelor cu strategia generală a programului și orice alte metrici existente.
 8. Asigură legătura cu partenerii cu privire la orice activități de monitorizare ale terților planificate pentru proiect.
 9. Produce numărul anual de beneficiari prin verificarea numerelor și încadrarea în rapoartele de proiect și raportul anual al organizației.
 10. Participă la grupurile de lucru M&E și menține relații de lucru strânse cu omologii din alte ONG-uri naționale și internaționale relevante

  Educație și experiență de lucru
  • Studii superioare și experiență în domenii academice relevante (de exemplu: dezvoltare, cercetare, științe sociale, statistică etc.)
  • Cunoașterea demonstrată a sistemelor și instrumentelor de M&E cantitative și calitative.
  • Minim 3 ani de experiență activă în M&E în programe și proiecte sociale și educaționale.
  • Capacitate dovedită de a lucra productiv cu o varietate de părți interesate pentru a desfășura procese participative și pentru a respecta termenele limită strânse, cu accent pe calitate.
  • Experiență în realizarea de interviuri și discuții de grup cu persoane vulnerabile, precum și cu o varietate de părți interesate.
  • Experiență în analiză și evaluări de date.
  • Cunoștințe excelente de calculator, inclusiv experiență cu: Excel, PowerPoint, Publisher, SPSS, Access, SQL și orice alte pachete statistice.
  • Angajamentul față de consolidarea capacității locale și capacitatea de a implica părțile interesate locale în proiectarea și implementarea proiectului.

  Abilități
  • Orientat spre rezultate
  • Gândire critică și abilități analitice puternice
  • Capabil/ă să identifice rapid nevoile/lacunele și să lucreze la soluții
  • Coordonare excelenta, abilități de lucru in echipa si flexibilitate
  • Abilitatea de a-i ghida și de a-i gestiona pe alții / echipe
  • Abilități de cercetare și scriere, cu capacitatea de a produce rapoarte de înaltă calitate
  • Bune abilități de rezolvare a problemelor
  • Abilități organizatorice dovedite
  • Excelente abilități interpersonale și de comunicare; capabil/ă să mențină relații strânse de lucru cu autoritățile locale, ONG-uri și asociații locale, ONG-uri internaționale și donatori
  • Sensibil/ă din punct de vedere cultural
  • Angajament față de un nivel ridicat de confidențialitate a informațiilor sensibile
  • Fluență în limbile română, rusă și engleză vorbite și scrise

Perioada de angajare

1 an, cu posibilitatea de extindere a contractului

Condițiile de muncă și locația

Activitatea  de muncă se va desfășura  în oficiul din Chișinău,  cu posibilitatea deplasării în raioanele și comunitățile, unde se vor desfășura activitățile de proiect

În condițiile crizei pandemice există posibilitatea de  desfășurare a activității în regim mixt (din oficiu și online).

Pentru a aplica:

Transmiteți prin e-mail o scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat față de poziția dată; o copie a CV-lui, și numele și informația de contact a trei persoane de referință, inclusiv a minim doi angajatori precedenți.

Adresa de email: contact@ccfmodlova.org

Data limită – 29 iulie  2022. Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.

Organizația CCF Moldova declară toleranță zero față de toate formele de abuz și exploatare față de copii și adulții vulnerabili.  

CCF Moldova se ghidează de o politică de protecție a copilului și de politica privind prevenirea exploatării și abuzului sexual; experții vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.  

2022-07-14
Dacă rezonezi cu misiunea noastră, donează accesând www.donatii.md sau devino patron accesând www.patreon.com/ccfmoldova
Dacă împreună cu echipa ta îți dorești o colaborare în favoarea copiilor dezavantajați, așteptăm mesajul tău la adresa tatiana.codreanu@ccfmoldova.org.