Servicii de consultantă pentru elaborarea documentului de analiză comparativă a serviciilor sociale „Asistența раrеntаlă profesionistă” și „Саsă de copii de tip familial”
Imagine

Servicii solicitate: Elaborarea unui document de analiză comparativă a serviciilor sociale „Asistența раrеntаlă profesionistă” și „Саsă de copii de tip familial”

Tipul de contract

Contract de prestare servicii pe durată determinată

Numărul de zile
 

30 zile

Termen limită pentru aplicare

13-26 ianuarie

 

 1. INFORMAȚIE DE CONTEXT

 

Changing the Way We Care (CTWWC) este  o inițiativă globală  lansată în octombrie 2018 de un consorțiu  de organizații,  care include Catholic Relief Services (CRS), Fundația Lumos și Maestral International. CTWWC este conceput pentru a promova o îngrijire familială sigură și favorabilă pentru copiii care  sunt dezinstituționalizați din instituțiile rezidențiale și copiii cu risc de separare de familiile lor prin consolidarea familiilor, reformarea sistemelor naționale de îngrijire a copiilor și schimbarea angajamentelor la nivel național, regional și global.

CTWWC are trei componente principale:

 1. Guvernele promovează îngrijirea copiilor în familii sau servicii de tip familial în locul instituțiilor rezidențiale și implementează politici și programe în conformitate cu Liniile Directoare ONU privind îngrijirea alternativă a copiilor;
 2. Copiii rămân sau se întorc în familii sau servicii de tip familial sigure și protectoare;
 3. La nivel global, părțile interesate își asumă un angajament comun în vederea promovării  practicilor, politicilor și redirecționării resurselor financiare de la sistemul rezidențial la sistemul de îngrijire alternativă de tip familial.

CTWWC / Moldova. Obiectivul inițiativei CTWWC în Moldova este de a contribui la finalizarea procesului de dezinstituționalizare a copiilor din instituțiile rezidențiale și de a consolida familiile și serviciile de tip familial, astfel încât copiii să se bucure de un mediu sigur și prietenos. În Republica Moldova, CTWWC a încheiat un Acord de parteneriat cu trei organizații ale societății civile, care au un rol cheie în implementarea reformelor în domeniul protecției copilului la nivel național, și anume: Keystone Moldova; Copil, Comunitate, Familie (CCF) și Parteneriate pentru Fiecare Copil.

În perioada mai-decembrie 2021, CTWWC a realizat evaluarea situației individuale a fiecărui copil (184) din șase instituții rezidențiale și a familiilor biologice și extinse a copiilor în vederea identificării celei mai bune forme privind îngrijirea de tip familial pentru copiii din plasament. Evaluarea a arătat că circa 64% dintre copiii evaluați pot avea nevoie de plasament în servicii alternative de tip familial – asistență parentală profesionistă sau casă de copii de tip familie.

Situația actuală demonstrează că sistemul de servicii de plasament familial nu este pe deplin dezvoltat pentru a lua în îngrijire copii cu dizabilități, grupuri mari de frați, copii cu cerințe emoționale complexe, copii cu vârsta 0-3 ani și alte grupuri vulnerabile de copii.

 

În corespundere cu Obiectivul specific 3.3 Consolidarea serviciilor de îngrijire alternativă de tip familial și asigurarea disponibilității și accesibilității acestora pentru fiecare copil, la necesitate, în vederea asigurării unui volum al cheltuielilor alocate în bugetele locale pentru serviciile de îngrijire alternativă de tip familial de 170 mil.lei în 2026 față de 85 mil. lei în 2020 și a creșterii ponderii copiilor în servicii de plasament de tip familial de la 83,4% la 95% în aceeași perioadă” al Programului Național pentru Protecția a Copilului pe anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia dreptul la creștere în mediul familial, în cazul imposibilității aflării în familia biologică sau extinsă este o prioritate a autorităților și a întregii societăți în vederea asigurării unii drept de bază a copilului.

Totodată, prin Ordinului MMPS, nr. 86 din 26 octombrie 2022, a fost instituit Grupul de luсru consultativ privind îmbunătățirea cadrului metodologic de organizare și funcționare а serviciilor de plasament de tip familial. Grupul de lucru este organizat cu suportul Changing the Way We Care Moldova și partenerii de implementare, prezidat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova cu scopul de a elabora și valida, într-o manieră cooperantă, politicile și procedurile de organizare și asigurare a serviciilor de îngrijire familială, precum și a consulta și înainta recomandări privind îmbunătățirea cadrului normativ și metodologic de funcționare a serviciilor sociale de tip familial;

 

În acest scop, CTWWC contractează experți/expert  pentru a realiza o analiză comparativă а serviciilor de plasament de tip familial (analiza cadrului normativ și financiar și a rolului specialiștilor care activează în domeniu) și a înainta recomandări privind necesitatea unificării sau neunificării Serviciilor sociale ”Asistența раrеntаlă profesionistă" și "Саsă de copii de tip familial”.

 

 1. SARCINILE INCLUSE ÎN SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ:

Nr.

Sarcini

Perioada

Livrabile

Număr zile consultanță

 1.  

Documentarea, elaborarea și consultarea cu echipa CTWWC și grupul de lucru

a conceptului documentului de analiză comparativă a serviciilor de plasament de tip familial

februarie

2023

Concept de studiu ce va conține o informație detaliată privind analiza comparativă a cadrului normativ și financiar privind serviciile sociale ”Asistența раrеntаlă profesionistă" și "Саsă de copii de tip familial".

4

 1.  

Elaborarea proiectului Raportului de analiză comparativă a cadrului normativ și financiar privind serviciile sociale ”Asistența раrеntаlă profesionistă" și "Саsă de copii de tip familial".

februarie 2023

Proiectul Raportului de analiză comparativă a cadrului normativ și financiar privind serviciile sociale ”Asistența раrеntаlă profesionistă" și "Саsă de copii de tip familial".

20

 

 

 

 1.  

Consultarea proiectului de raport și a opiniei specialiștilor STAS care prestează serviciile sociale: ”Asistența раrеntаlă profesionistă" și "Саsa de copii de tip familial" privind unificarea sau neunificarea acestora.

 

Februarie

3 focus grupuri realizate fizic/online (regionale) sau după caz cu toți specialiștii concomitent pe parcursul unei zi

3

 1.  

Consultarea proiectului Raportului de analiză comparativă a cadrului normativ și financiar privind serviciile sociale ”Asistența раrеntаlă profesionistă" și "Саsă de copii de tip familial" în cadrul ședințelor grupului lucru consultativ privind îmbunătățirea cadrului metodologic de organizare și funcționare а serviciilor de plasament de tip familial.

Februarie 2023

Proiectul Raportului de analiză comparativă a cadrului normativ și financiar privind serviciile sociale ”Asistența раrеntаlă profesionistă" și "Саsă de copii de tip familial" (revizuit în baza recomandărilor GL)

 

2

 1.  

Elaborarea recomandărilor privind opțiunea de unificare sau neunificare a serviciilor de plasament de tip familial ”Asistența раrеntаlă profesionistă" și "Саsă de copii de tip familial" (în baza recomandărilor înaintate de echipa CTWWC și grupul de lucru)

Martie 2023

Document elaborat cu privire la recomandările de  unificare sau neunificare a serviciilor de plasament de tip familial ”Asistența раrеntаlă profesionistă" și "Саsă de copii de tip familial"

1

 

 1. CERINȚE DE CALIFICARE:

 

 1. Studii superioare în domeniul științelor socio-umane; titular al programelor de master și/sau doctorat;
 2. Experiență de cel puțin 5 ani în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor, regulamentelor, documentelor de politici și a cadrului normativ și metodologic în domeniul asistenței sociale și protecție a familiei;
 3. Abilități de lucru în echipă, analiză şi sinteză, organizare şi planificare eficientă a timpului, luarea deciziilor, expunere succintă şi clară oral/scris a informației, lucru eficient în termeni restrânși, abilități digitale.

 

 1. PERIOADA DE CONTRACTARE: Februarie 2023  – Martie 2023

 

    Expertul/experții va/vor fi contractați pentru un total de 30 zile de consultanță.

 1. PROCEDURA DE APLICARE ȘI PROCESUL DE SELECȚIE

Consultantul trebuie să depună/prezinte următoarele documente/informații în vederea demonstrării gradului/nivelului de calificare:

 • CV-ul cu accent pe experiența în cercetări similare;
 • Candidații interesați pot trimite oferta tehnică și financiară la adresa de e-mail: 

 livia.marginean@ccfmoldova.org până la data de 26 ianuarie 2023. 

 

Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu.

 

 1.  DISPOZIȚII FINALE:

 

 • Organizația contractantă declară toleranță zero față de toate formele de abuz și exploatare față de copiii și adulții vulnerabili.  
 • CCF Moldova se ghidează de o politică de protecție a copilului și de politica privind prevenirea exploatării și abuzului sexual; consultantul va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.  
2023-01-13
Dacă rezonezi cu misiunea noastră, donează accesând www.donatii.md sau devino patron accesând www.patreon.com/ccfmoldova
Dacă împreună cu echipa ta îți dorești o colaborare în favoarea copiilor dezavantajați, așteptăm mesajul tău la adresa tatiana.codreanu@ccfmoldova.org.