12 mai 2021

120 de specialiști participă la atelierul de lucru cu copiii hipoacuzici

Pe data de 12 mai 2021 a început cel de-al patrulea atelier de 3 zile, organizat de echipa CCF/HHC Moldova, în colaborare cu MECC și suportul financiar al organizației HHC și RELX din Marea Britanie. In cadrul atelierului online participă circa 120 de specialiști din cele 35 de Servicii de Asistență Psihopedagogică din țară – logopezi, psihopedagogi, pedagogi, psihologi, dar și cadre didactice de sprijin care asistă copiii cu dizabilitate de auz. Specialiștii Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, de asemenea, au participat în cadrul atelierului.

Atelierul ”Dezvoltarea competentelor profesionale ale specialiștilor locali în procesul de incluziune si recuperare a copilului cu deficiente de auz” este realizat în cadrul proiectului „Incluziunea copiilor cu deficiențe de auz în sistemul educațional” (perioada iulie 2019 – iunie 2021).

Specialiștii sunt antrenați în activități de formare axate pe material practic, care urmează a fi împărtășit cu cadrele didactice de sprijin din școli și alți profesori.

Subiectele discutate în cadrul atelierului vin să răspundă la întrebările specialiștilor, fiind preluate în perioada ședințelor de mentorat sau în baza solicitărilor menționate în evaluări în urma participării la atelierele precedente. Astfel, sunt abordate subiectele: aspecte metodice privind dezvoltarea vocabularului la copiii cu deficiență de auz, elaborarea curriculumului modificat la diferite obiecte, dar sunt și activități practice – elaborarea unei fișe de lucru conform temei lexicale propuse și a fișei, conform disciplinelor de studiu, în baza materialului propus. De asemenea, este vizionată și secvența video din cadrul activităților de recuperare auditiv-verbală a copiilor cu deficiență de auz în cadrul terapiilor specifice.

Specialiștii care au o vastă experiență în procesul de reabilitare și asistență a copiilor cu deficiență de auz care sunt protezați cu aparat auditiv sau implant cohlear au fost consultați în perioada de pregătire a atelierului.

În urma instruirilor ne așteptăm ca toți copiii cu deficiențe de auz să fie incluși în servicii, să aibă un Plan Educațional Individualizat elaborat care să corespundă nivelului de dezvoltare a copilului, copiii să vină la școală și grădiniță cu plăcere, iar părinții să asigure o bună funcționalitate a aparatelor auditive, să se adreseze cât mai timpuriu pentru ca copilul să beneficieze de implant cohlear și să sprijine incluziunea copiilor lor în școli și grădinițe comunitare.

Evaluările participanților sunt foarte pozitive: „A fost  un atelier foarte captivant, clar și foarte util pentru noi.” „Mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la asemenea atelier!”