04 decembrie 2020

Interes sporit pentru Educația Incluzivă

 

„Importanța școlilor incluzive și educației persistă în continuare. Acesta este și scopul Agendei 2020 elaborată Organizația Națiunilor Unite, care prevede  garantarea dreptului și accesului la educație fiecărui copil. Obiectivul superior rămâne a fi o școală pentru toți, o școală care să acopere necesitățile copiilor, părinților și profesorilor”, a declarat dr. Bohdan Androhschuk, coordonatorul Departamentului Parteneriatului Estic din cadrul organizației ChildFund Deutschland. Declarația a fost făcută în cadrul evenimentului de totalizare a rezultatelor proiectului „Puternici prin diversitate – aplicarea Indexului Incluziunii”.

 

 

Conferința a adunat specialiști din domeniul educațional din întreaga țară, în cadrul căreia au fost trecute în revistă activitățile și rezultatele proiectului „Puternici prin diversitate – aplicarea Indexului Incluziunii”. Participanții proiectului și-au împărtășit experiențele, provocările cu care s-au confruntat, dar și realizările pe care au reușit să le obțină.  Reprezentantul permanent al ambasadorului Germaniei la Chișinău, Ullrich Kinne, a mulțumit participanților pentru angajamentul asumat de a transforma școlile în comunități prietenoase copiilor.

 

 

„Germania și Uniunea Europeană prezintă un interes sporit de a dezvolta regiunile din vecinătatea UE, a implementa reformele economice, sociale și politice, a promova democrația și prosperitatea. Proiectul implementat de cele 14 școli este un exemplu viabil cum la nivel local pot fi ameliorate condițiile de viață, pot fi consolidate procesele și asigurată o dezvoltare durabilă în concordanță cu standardele Uniunii Europene”, a mai declarat Ullrich Kinne, reprezentantul permanent al ambasadorului Germaniei la Chișinău.

Echipa de experți, împreună cu reprezentanții școlilor participante, au încercat să asigure un proces de evaluare continuă a instituțiilor în care activează în baza Indexului Incluziunii, au analizat dificultățile pe care le întâmpină, au revizuit planurile de dezvoltare a școlilor și au prioritizat cele mai stringente necesități. „Am setat o serie de acțiuni ambițioase pentru o perioadă scurtă de timp, afectată și de consecințele pandemiei. Munca enormă, angajamentul tuturor pesoanelor implicate, suportul partenerilor au contribut la definitivarea tuturor sarcinilor, astfel încât să ne asigurăm că valorile incluzive sunt puse în acțiune în școlile din Republica Moldova”, a menționat expertul în incluziune Viorica Cojocaru.

 

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, au fost desfășurate sesiuni de consultare cu reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Agenției Naținale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, pentru a analiza integrarea Indexului Incluziunii în politicile și acțiunile pe care le promovează Republica Moldova. „Proiectul „Puternici prin diversitate – aplicarea Indexului Incluziunii” este un proiect universal, care se adresează tuturor copiilor, indiferent de abilități și dizabilități, indiferent de mediul social, se adresează tuturor adulților, dar și întregii comunități școlare. Un lucru inovativ care caracterizează acest proiect este accentul pe un proces de îmbunătățire și dezvoltare continuă a școlii”, a subliniat Liliana Rotaru, președintele CCF Moldova.

 

Proiectul a oferit sesiuni de instruiri cadrelor didactice, vizite de studiu online cu specialiștii din domeniul educaționa din Germania, schimbul de experiențe cu alte instituții de la noi din țară, dar și din Landul Federal Berlin, suprot în monitorizarea progreselor și menținerea unui dialog eficient cu autoritățile locale necesar întru dezvoltarea comunităților. Activitățile prevăzute în cadrul proiectului au fost desfășurate în 14 școli din raioanele Sângerei și Strășeni. „Proiectul a contribuit la promovarea intensă a valorilor incluzive, respectarea principiilor democratice și stimularea participării tuturor. Mă bucur să văd realizările obținute de comunitatea academică în crearea unui mediu educațional pe cât de incluziv, pe atât de eficient în realizarea obiectivelor instituției”, a declarat Ludmila Șicanu, directorul Liceului teoretic „Olimp” din orașul Sîngerei.

Evenimentul de totalizare a rezultatelor proiectului face parte din Decada Educației Incluzive, desfășurată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Proiectul „Puternici prin diversitate – aplicarea Indexului Incluziunii” s-a desfășurat în perioada iunie 2019 – decembrie 2020, în parteneriat cu ChildFund Deutschland, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei.

ChildFund Deutschland este o organizație non-guvernamentală din Germania, care lucrează în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Activitatea sa se focusează pe copii și adolescenți aflați în situații de risc, copii și tineri cu dizabilități, familii defavorizate, copii și adolescenți, care își doresc să își schimbe viitorul. Organizația a fost fondată în 1978, cu sediul în Nürtingen, în apropiere de Stuttgart, și lucrează în peste 32 de țări de pe patru continente. Activează în țările Parteneriatului Estic începând cu anul 2004. Între timp, activitățile organizației continuă să se extindă în Ucraina, Republica Moldova, Belarus și Georgia. În toate țările Europei de Est, inițiativele ce țin de protecția copilului, educația pentru dezvoltare durabilă și incluziunea sunt activ promovate. În Moldova, activitățile organizației ChildFund Deutschland în domeniul protecției copilului a început în anul 2004. Astăzi, acestea includ promovarea incluziunii în educație și educația pentru dezvoltare durabilă.