01 decembrie 2016

Campania Deschidem ușile pentru copiii Europei

 

Chișinău, 1 decembrie – Campania Europeană “Opening Doors for Europe’s Children” (Deschidem ușile pentru copiii Europei) a fost lansată astăzi – o campanie pan-Europeană care sprijină fortificarea familiilor și promovează tranziția de la îngrijirea rezidențială la cea comunitară de tip familie pentru toți copii Europei. Este vorba de o campanie de pledoarie de nivel înalt față de Uniunea Europeană și guvernele naționale din 15 țări din Europa. Astăzi Campania este prezentată în Parlamentul European pentru a disemina informația cu privire la relansarea fazei a 2-a a campaniei și website-ul updatat (www.openingdoors.eu).

In Moldova, Campania este coordonată de CCF/HHC Moldova și sprijinită de următoarele organizații: APSCF, Amici Dei Bambini, AVE COPIII, Keystone Human Services International Moldova, Partnerships for Every Child și Centrul de Resurse “Speranța”.

Sute de mii de copii din întreaga Europă cresc în instituții rezidențiale. Consecințele sunt devastatoare pentru copii, familii și societate.  Împreună cu partenerii naționali, Campania construiește parteneriate în vederea pledoariei pentru politici și investiții publice care ar permite consolidarea familiilor și susținerea tranziției de la îngrijirea rezidențială la cea comunitară de tip familie. La fel, Campania are drept scop consolidarea capacității societății civile de a orienta politicile existente, instrumentele de coordonare și programele de finanțare ale UE pentru a obține progresele la nivel national.

În Moldova, Campania Opening Doors este axată pe câteva obiective clare de interes national:

  • continuarea reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copilului și implementarea Strategiei de Protecție a Copilului;
  • monitorizarea și influențarea cheltuielilor publice ce țin de dezinstituționalizare de către societatea civilă și partenerii campaniei Opening Doors, prin pledoarie pentru schimbări legislative întru asigurarea finanțării unui pachet minim de servicii sociale care să sprijine dezinstituționalizarea.

Mesajele campaniei Opening Doors în Moldova:

  • În condițiile crizei economice, noi nu trebuie să economisim bani prin reducerea cheltuielilor pe servicii sociale, deoarece acest lucru ar putea produce mai multă vulnerabilitate;
  • Noi sprijinum reforma de descentralizare în RM. În același timp, noi trebuie să ne asigurăm că familiile și copiii nu sunt afectați negativ, iar programele naționale sunt focusate pe servicii de “sprijin familial” și “alternative de tip familie”.

***

Despre Campanie:

Faza I: 2013-2015 Campania pan-Europeană ‘Deschidem ușile pentru copiii Europei’ a fost lansată de către Eurochild și Hope and Homes for Children (Speranțe și Case pentru Copii) Marea Britanie în iunie 2013 și a durat până la sfârșitul lui 2015, desfâșurându-se în 12 țări: Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia, România, Serbia și Ucraina. Filozofia campaniei constă în “a deschide ușile pentru copii Europei” pentru o Europă de viitor mai echitabilă și prosperă. La fel, Campania a promovat dezinstituționalizarea și tranziția de la îngrijirea instituțională la cea bazată pe familie pentru a îmbunătăți calitatea vieții pentru copiii și tinerii care riscă să intre sau să părăsească instituțiile rezidențiale din întreaga Europă. În parteneriat cu rețelele naționale din fiecare țară-participantă, am îmbunătățit capacitatea societății civile de a face pledoarie la nivel national. Prin această campanie, peste 80 de organizații din Europa au fost conectate cu factorii de decizie de la Brussels pentru a pune capăt îngrijirii rezidențiale odată și pentru toți. Campania a îndemnat Uniunea Europeană și guvernele naționale să prioritizeze tranziția de la îngrijirea rezidențială la cea de tip familie și asigurarea unei îngrijiri de calitate pentru copii din țărle member UE, țările aflate în procesul de pre-aderare sau cele din vecinătatea UE.

Faza II: 2016-2018 În cea de a doua ei fază, Campania aduce noi parteneri naționali și internaționali care adaugă pondere muncii noastre de dezinstituționalizare a Europei. SOS Children’s Villages International, Organizația Internațională pentru Îngrijire Foster (IFCO) și branșa europeană a Federației Internaționale a Comunităților Educative (FICE Europe) au aderat la Eurochild și Hope and Homes for Children. ‘Opening Doors’(Deschidem Ușile) își extinde și aria geografică, de la 12 la 15 țări. Campania se va desfășura și în țările din Europa de Vest, cum ar fi Spania, Belgia și Austria pentru a distruge mitul despre faptul că tranziția de la îngrijirea rezidențială la cea bazată pe familie este o preocupare doar în Europa Centrală și de Est. În contextual crizei migrației refugiaților, Campania face apel la o îngrijire alterntivă de calitate celei rezidențiale pentru copii-migranți, care sunt separați de părinți și cei neînsoțiți. Cea de a doua fază a campaniei se va desfășura până la sfârșitul anului 2018.

Mai multe detalii despre campanie găsiți pe pagina oficială Opening Doors: http://www.openingdoors.eu/