19 noiembrie 2021

CCF Moldova solicită servicii de redactare a Ghidului privind aplicarea Indexului Incluziunii în baza bunelor practici din prima fază a proiectului ,,Puternici prin diversitate – aplicarea indexului incluziunii”

Copil, Comunitate, Familie în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, implementează Proiectul „Spre o școală incluzivă în Moldova”, în perioada iulie 2021 – iunie 2023, în parteneriat cu ChildFund Germania, din fondurile Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei și sprijină aplicarea Indexului Incluziunii ca instrument de evaluare și dezvoltare a procesului de învățare și participare în 60 instituții de învățământ din 20 de raioane.

În acest context, CCF Moldova solicită servicii de redactare a Ghidului privind aplicarea Indexului Incluziunii în baza bunelor practici din prima fază a proiectului ,,Puternici prin diversitate – aplicarea indexului incluziunii” care a fost implementat în perioada iunie 2019 – decembrie 2020, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și OLSDÎ din 2 raioane (Sângerei și Strășeni) și 14 instituții educaționale.

Limba pentru care se solicită servicii de redactare: română;

Specificul materialelor care vor fi înaintate spre redactare: Ghid de bune practici, privind aplicarea Indexului Incluziunii;

Terminologia utilizată din domeniile: educația incluzivă, protecția copilului, drepturile copilului, sistemul educațional etc.

Perioada de realizare a serviciilor: decembrie 2021.

Cerințe față de ofertanți: 
Cunoașterea excelentă a limbii române: ortografie, stilistică, morfologie;
Cunoașterea terminologiei în domeniile: educație incluzivă, drepturile copilului/omului, protecția copilului, educație etc;
Experiență de redactare – minim 3 ani;

Disponibilitatea de a presta servicii de redactare în termenii prestabiliți.

În calitate de ofertanți pot aplica atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.

Persoanele interesate trebuie să prezinte oferta care va include:
1. Scrisoarea de intenție;
2. Pentru persoane fizice – CV-ul;
3. Pentru persoane juridice – Certificat de Înregistrare sau Licență și portofoliul;
5. Oferta financiară în MDL.

Criterii de selecție a ofertelor:

Calificarea ofertantului; experiență relevantă; oferta financiară competitivă, în concordanță cu expertiza ofertantului.

Data limită de prezentare a dosarelor – 24 noiembrie 2021.

Dosarele vor fi expediate la adresa: lorina.ghitu@ccfmoldova.org.

CCF Moldova este semnatară a Politicii de Protecție a Copilului și Politicii de Prevenire a Exploatării și Abuzului Sexual și declară toleranță zero față de orice formă de violență.

Angajații CCF Moldova vor semna ambele politici și își vor asuma angajamentul de respectare a acestora.

Pentru detalii suplimentare, apelați numărul de telefon: 069 36 29 20, Lorina Ghițu.