08 mai 2017

CONCURS PRIN TENDER pentru reparații interioare a unui spațiu destinat pentru creșa socială

 

CONCURS PRIN TENDER pentru reparații interioare  a  unui spațiu din cadrul Grădiniței de Copii Nr 13 din mun. Balti, cu destinația creșă socială

Autoritatea contractantă: A.O. CCF Moldova –copil, comunitate, familie

Adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Telefoane: 022 243251, 022 225707, fax: 022 232528, Mobil. 069169904

Emial: vasile.lupulenco@gmail.com

Persoana responsabilă de procedura de achiziție: Vasile Lupulenco ( 060332411 mobil), între orele 08:00-18:00

Obiectul achiziției:  reparații interioare  a  unui spațiu din cadrul Grădiniței de Copii Nr 13 din mun. Balti, cu destinația creșă socială.

 

Locul eliberării documentelor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Locul desfasurarii tenderului: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Limba in care se vor intocmi documentele de tender : Română

Termenul limită de depunere a ofertelor 26 mai 2017, ora 17:00

Anexele prezentate la oferta:

  • Licența de activitate,
  • Certificatul de Înregistrare,
  • Extrasul din Registrul de stat, eliberat in ultima lună,
  • Raportul financiar pentru anul 2016,
  • Prezentarea documente pe experiențe similare

Pentru  selectarea companiilor vor fi stabiliți următorii factori de evaluare:

  • Preţul ofertei
  • Perioada de execuţie
  • Sistemul calităţii pentru execuţia lucrării, elaborat şi aprobat în modul stabilit
  • Perioada de garanție asupra lucrărilor
  • Disponibilitatea antreprenorului de a investi resursele proprii pînă la semnarea  proceselor verbal.

Pentru companiile interesate vă rugăm să solicitați caietul de sarici la e-mailul contact@ccfmoldova.org