15 octombrie 2016

Conferința Internațională Reforma sistemului protecție copii mici

 

APEL LA ACȚIUNE: ESTE TIMPUL SĂ OFERIM COPIILOR UN START MAI BUN ÎN VIAȚĂ DECÂT ÎN INSTITUȚII. SĂ LUCRĂM ÎMPREUNĂ PENTRU A SCHIMBA SISTEMUL

  • Profesioniști din domeniul protecției copilului se întrunesc la Chișinău pentru a discuta mersul reformelor în cadrul Conferinței internaționale ”Experienţe naţionale şi regionale de reformare a sistemului rezidenţial pentru copiii 0-3 ani”.

Chișinău, 20-21 octombrie – În perioada 20-21 octombrie, la Chișinău, are loc conferința internațională ”Experienţe naţionale şi regionale de reformare a sistemului rezidenţial pentru copiii 0-3 ani”, care a întrunit circa 80 de profesioniști în domeniul protecției sociale, educației, sănătății; reprezentanți ai APC, APL, organizații internaționale și locale. Evenimentul este organizat de CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie și partenerul său Hope and Homes for Children Marea Britanie, în parteneriat cu Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, cu susținerea financiară a Fundației Oak și Fundației Postcode Suedia.

Obiectivele Conferinței sunt de a prezenta procesele şi rezultatele reformei instituțiilor pentru copii de vârstă fragedă; identificarea etapelor ulterioare; oportunitățile de colaborare a diferitor sectoare, discutarea soluțiilor de depășire a provocărilor etc.

Totodată, conferinţa va crea o platformă de reconfirmare a angajamentelor autorităţilor de a duce până la capăt reforma şi de a implementa plenar Strategia pentru protecţia copilului pentru anii 2014-2020 şi Planul de Acţiuni 2016-2020.

Experienţa de 7 ani în procesul de reformă a serviciilor pentru copii 0-6 ani ne-a permis să ajungem la concluzia că e nevoie de politici şi angajamente clare şi bine articulate, cu termeni stabiliţi, pentru asumarea responsabilităţilor de către cei cu atribuţii în domeniu.

Ștefan Dărăbuș, Director regional HHC Marea Britanie a reiterat obiectivul și modul de implementare a acestuia: ”Participăm la reformarea sistemelor de protecție a copilului în regiunea Europei Centrale și de Sud (C&SE), astfel încât instituționalizarea ca formă de așa-zisă ”protecție” a copilului să fie eradicată, iar asistența socială să fie realizată în contextul prevenirii și al serviciilor bazate pe familie, într-un ethos de parteneriat, integritate și sustenabilitate.”

Reprezentanții APL au posibilitatea de a cunoaște etapele, succesele și provocările rămase în sistemul de protecție a copilului în mun. Chișinău, pe baza unui studiu de caz de reformare a Centrului de plasament pentru copii de vârstă fragedă din Chișinău – prima instituție care va închide serviciul de plasament rezidențial și-l va înlocui cu o gamă de servicii sociale modern.

Rodica Terehovschi, şef interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului: ”Obiectivul nostru este să prezentăm un aspect pozitiv în dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale, precum şi să evidenţiem paşi concreţi în procesul de dezinstituţionalizare pentru copiii de vârstă fragedă, totodată calitatea acestora trebuie să reprezinte un atu primordial în contextul procesului de descentralizare”.

Importanța primilor ani de viața nu poate fi exagerată. Primele experiențe sunt considerate ”arhitecți” ai creierului. Noi ca adulți trebuie să ne asigurăm că aceste experiențe sunt pozitive, pline de grijă, căldură și dragoste, într-un mediu familial.

Copilăria timpurie, perioada cuprinsă între 0 şi 3 ani, este cea mai importantă etapă de dezvoltare în viaţa unui om. Anume experienţa trăită în această perioadă şi factorii genetici influenţează cel mai mult dezvoltarea creierului uman. Astfel, instituţionalizarea copiilor reprezintă o preocupare serioasă din cauza efectelor dăunătoare pe care le are asupra sănătăţii şi dezvoltării copiilor mici. Impactul asupra dezvoltării fizice şi cognitive, asupra afecţiunii emoţionale şi ataşamentului, asupra identităţii culturale şi personale şi a competenţelor în curs de dezvoltare se poate dovedi  fatal. Copiii care îşi încep viaţa în umbră, râmân toată viaţa în umbră!

Cercetările contemporane în Europa de Est relevă multe probleme la copiii mici care au locuit în instituţii şi au fost adoptaţi. Anomaliile includ o varietate de probleme medicale grave, deficienţe fizice, deficienţe în dezvoltarea creierului, probleme cognitive şi de vorbire, dificultăţi de integrare socială, probleme de comportament, inclusiv hiperactivitate, lipsa puterii de concentrare şi un sindrom asemănător autismului.

O regulă generală spune că pentru fiecare trei luni pe care un copil le petrece în instituţie, se pierde o lună de dezvoltare.

Potrivit statisticilor oficiale, datorită reformelor din ultimii zece ani numărul copiilor din instituții rezidențiale s-a redus de peste 5 ori: de la 11, 5 mii la cca 2 mii. Totuși,  o mare parte din copiii care încă mai cresc în instituții sunt copii cu dizabilități și copii de vârstă fragedă.

 

Contacte pentru confirmări și detalii:

Lina Botnaru, Coordonator Comunicare și Advocacy, CCF/HHC Moldova

e-mail: lina.botnaru@ccfmoldova.org

tel: 022 24 32 26

mob: 060637070

 

Silvia Laşcu
Specialist în Relaţii Publice
Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului
tel. (022) 24-15-20
web:
 www.dmpdc.md