08 august 2019

Cum îi ajutăm să-și apere drepturile?

 

Intervenția în situațiile în care ne este solicitată implicarea presupune o paletă largă de servicii, nu doar sprijin material. Consilierea psihologică, suportul social, sprijinul educațional și asistarea legală sunt elementele-cheie în majoritatea cazurilor cu care lucrăm, ținându-se cont neapărat de necesitățile individuale ale fiecărui copil, familii în parte.

Ce ar însemna asistare legală? Lunar, în vizorul juristului CCF/HHC Moldova, apar cel puțin 3 cazuri noi. Însă după cum știm problemele nu se rezolvă într-o săptămână sau o lună.

 

 

Ce facem și cu ce am ajutat până acum familiile cu care lucrăm din punct de vedere juridic:

  • Perfectarea actelor pentru identificarea copilului, în cele mai dese situații, inițial ale părinților. Identificarea se constată prin hotărârile judecătorești.
  • Perfectarea actelor privind procurarea de imobile și asistarea părinților la notar, privind autentificarea actelor de proprietate.
  • Apărarea intereselor părților vătămate, victime ale violenței și abuzurilor sexuale, înșelăciune în instanța de judecată.
  • Reprezentarea în instanță a mamelor/părinților de la care s-au luat ilegal copiii și se tărăgănează întoarcerea lor.
  • Apărarea drepturilor părintești în situațiile când, neîntemeiat, au fost depuse cereri pentru decăderea din drepturi părintești.
  • Apărarea în instanța penală a părinților în vederea sentinței non-privative de eliberare, evitând separarea de copil, în cazurile în care infracțiunea nu este îndreptată împotriva copiilor.

CCF/HHC Moldova lucrează pentru a preveni separarea copiilor de mediile familiale sigure și protejate. Suportul legal oferit este adresat familiilor și copiilor din programele noastre, referite de autoritățile centrale și locale.

În luna iulie, curent, am inițiat o acțiune de chemare în judecată a unui tată, care refuză recunoașterea copilului născut de o minoră. Mama și copilul au fost și contiuă să fie susținuți pentru a preveni o eventuală separare, iar pe termen lung ne propunem să obținem și o pensie alimentară și accesul mamei la alte beneficii în favoarea copilului.  Cazul este în derulare judiciară.

“Pe mine nimeni niciodată nu m-a apărat”, ne-a spus Loredana cu ochii înlăcrimați.