09 octombrie 2020

Declarația CCF Moldova privind fotografiile nud ale copiilor

CCF Moldova își exprimă îngrijorarea privind utilizarea în artă a imaginii nude a unui copil. Înțelegem dreptul la libera exprimare a artistului, dar această libertate se termină la hotarul dreptului copilului de a-i fi protejată inocența și demnitatea.

Fiecare persoană poate lua decizii privind propriul corp, dar aceste decizii vin odată cu maturitatea și capacitatea de a înțelege pe deplin consecințele.

Putem avea opinii diferite față de fotografiile mamei – le putem admira, detesta sau ignora – e vorba de propriul gust artistic, dar, în cazul copilului, aceste imagini sunt degradante și abuzive.

În multe țări utilizarea imaginilor nude ale copiilor în artă sunt interzise. Și nu contează dacă părintele sau reprezentantul legal și-a dat acordul. Din păcate, sunt multe cazuri tragice când părinții își trafică și exploatează proprii copii – e suficient să ne amintim de cazurile mediatizate în România cu câteva luni în urmă.

Considerăm că acordul mamei copilului pentru ca aceste imagini să fie difuzate public este unul abuziv, iar în conformitate cu prevederile art. 67 litera c) din Codul Familiei părintele care face abuz de drepturile părinteşti riscă cu decăderea din aceste drepturi.

Nici așa-numitul ”acord” al copilului, dacă există, nu poate fi un motiv pentru aceste imagini. La această vârstă, copilul nu poate fi pe deplin conștient de efectele pe termen lung ale circulației acestor imagini pe internet.

Toată societatea trebuie să conștientizeze că utilizarea imaginilor nude ale copiilor pot fi folosite de pedofili și sunt o crimă împotriva copiilor și copilăriei; trebuie, toți împreună, să prevenim acest fenomen și să ne protejăm copiii.

Articolul 6 din Legea nr. 338 privind drepturile copilului, stipulează cert că statul ocrotește inviolabilitatea persoanei copilului, protejându-l de orice formă de exploatare, discriminare, violență  fizică şi psihică, neadmițând comportarea plină de cruzime, grosolană, disprețuitoare, sau constrângerea de a practica orice activitate sexuală ilegală, exploatarea în scopul prostituției sau al altei practici sexuale ilegale, în pornografie şi în materiale cu caracter pornografic, inclusiv din partea părinților sau persoanelor subrogatorii legale, rudelor.