05 aprilie 2016

Demersul nostru Public în atenția Guvernului

 

Chișinău, 5 aprilie 2016 – Demersul Public lansat de CCF/HHC Moldova, care face apel la acțiuni concrete pentru îmbunătățirea situației copiilor și familiilor vulnerabile din țară, in condițiile socio-economice actuale din țară, a fost examinat ieri în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC) prezidat de Prim-ministrul, Dl. Pavel Filip. Șeful executivului a dispus urgentarea aprobării Planului de Acțiuni a noi Strategii de Protecție a Copilului 2014-2020, luând în considerare solicitările înaintate de semnatarii Demersului.

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș a declarat că susține întru totul Demersul Public înaintat de CCF/HHC Moldova și a constatat că Ministerul pe care îl conduce primește frecvent semnale de alarmă din teritoriu: anul acesta 3 raioane (Anenii Noi, Briceni și Ungheni) au fost nevoite să-și  micșoreze cota de servicii sociale, iar anul viitor alte 4 raioane ar putea lua decizia de lichidare sau diminuare a serviciilor sociale din cauza bugetelor austere și a condițiilor noi impuse de reforma descentralizării, care plasează pe APL-urile responsabilitatea să finanțeze din contul venitului propriu aceste servicii destinate păturilor vulnerabile.

“Acum beneficiarul depinde de noroc, adică de raionul în care trăiește, ceea ce nu este normal. Este o situație pe care trebuie să o rezolvăm acum, în 2016, când avem la dispoziție Fondul de Compensare. În 2017 situația poate să fie și mai gravă”, a menționat în cadrul ședinței doamna Ministru Stela Grigoraș.

“Nu pledăm pentru servicii scumpe, cum ar fi întreținerea clădirilor mari sau servicii extrem de specializate, mai degrabă optăm pentru servicii  eficiente și ieftin de gestionat, care ar ajuta familiile vulnerabile cu copii să fie afectate mai puțin de criza socio-economică din țară. Semnatarii demersului solicită consolidarea eforturilor de identificare a soluțiilor inițiate la începutul acestui an cu participarea APL-urilor, Alianței ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF), a ministerelor implicate, organizațiilor internaționale, a experților independenți, a societății civile și a tuturor părților interesate și comunicarea acestor soluții în timp util, astfel ca riscul pentru serviciile sociale adresate familiilor și copiilor să fie eliminat sau diminuat”, a declarant Președintele CCF/HHC Moldova, Liliana Rotaru.

Demersul Public (social) cu privire la Implementarea Strategiei Protecției Copilului 2014-2020 în condițiile socio-economice actuale  a fost lansat de CCF/HHC Moldova la sfârșitul anului trecut și a fost semnat de 346 de persoane, inclusiv online pe platforma www.forum.md și în cadrul evenimentelor desfășurate în 12 raioane ale țării, demersul fiind semnat de președinți de raion, vicepreședinți, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile, profesioniști care lucrează cu copii și familiile acestora etc.

Semnatarii demersului elaborat de CCF Moldova exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că actuala situație socio-economică, dar și reforma de descentralizare (conform căreia autoritățile publice locale trebuie deja să acopere costurile pentru serviciile sociale în condițiile unor capacități financiare locale reduse) pun în pericol implementarea Strategiei Protecției Copilului 2014-2020 și afectează situația copiilor vulnerabili și a familiilor acestora.

Textul integral al Demersului Public este disponibil pe platforma www.forum.md aici.

Inițiativa s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea capacității societății civile pentru participarea incluzivă în societate a celor mai marginalizați părinți și copii” 2015-2017 implementat de CCF/HHC Moldova și finanțat de Uniunea Europeană.