27 decembrie 2020

Expert în incluziune: „Locul fiecărui copil e printre copii”

Ar putea să se integreze în comunitate dacă îi sunt create condiții propice, are șansa să se bucure de o adolescență frumoasă dacă îi vor fi puse la dispoziție serviciile sociale și medicale necesare, posibilitatea ca ea să interacționeze cu lumea exterioară ar putea crește doar în cazul în care părinții și specialiștii vor colabora eficient. Alexandrina este o copilă de 13 ani din satul Pepeni, raionul Sîngerei, sociabilitatea și curiozitatea căreia îi impresionează pe toți cei cu care ajunge să comunice.

În pofida dizabilităților locomotorii de care suferă, adolescenta este plină de viață. Chiar dacă interacțiunile ei se rezumă la un cerc restrâns de oameni, toți ajung să observe energia și implicarea de care dă dovadă în activitățile ei cotidiene. Lumea ei se limitează la casa și curtea în care locuiesc, dar ea reușește să-și ocupe timpul cu cele mai diverse sarcini. Frații îi sunt mereu alături. „Mă bucur că ei sunt uniți și o ajută ori de câte ori are nevoie. Îmi place să o văd râzând, să o văd activă”, spune Eugenia, mama copilei.

Pe lângă susținerea familiei, Alexandrina se bucură și de suportul profesorilor. Copilei i se asigură procesul educațional prin instruirea la domiciliu. Dascălii remarcă inteligența fetei și progresele pe care ajunge să le înregistreze. „O urmăresc în timpul orelor, văd cât de implicată e și mă bucur când profesorii apreciază rezultatele Alexandrinei. Profesorii sunt surprinși de cunoștințele pe care fata le-a acumulat până acum”, zice mama.

Continuitatea progreselor poate fi garantată în condițiile unei cooperări eficiente între părinții și specialiștii din sectoarele implicate în asistența și incluziunea copiilor cu dizabilități. La ședința echipei multidisciplinare organizate în  cadrul proiectului „Model integrat pe intervenții pentru asistența și incluziunea copiilor cu dizabilități severe din raionul Sîngerei”, a fost analizat pe larg cazul Alexandrinei, necesitățile ei și eventuale soluții pentru acestea. O componentă crucială este și participarea părinților în cadrul acestor ședințe. Eugenia, împreună cu alți părinți, a avut ocazia să discute cu toți actorii responsabili pentru incluziunea copiilor, să-și expună propriile temeri și păreri, dar și să primească sfaturi cum să condiționeze integrarea Alexandrinei în comunitate. „Am reușit să sensibilizăm mama. Atunci când a văzut interesul specialiștilor de a-i ajuta copilul, a conștientizat cât de important este și aportul ei în acest proces”, a menționat Mariana Bounegru, asistent social în satul Pepeni, raionul Sîngerei.

Proiectul „Model integrat pe intervenții pentru asistența și incluziunea copiilor cu dizabilități severe din raionul Sîngerei” vine să dezvolte un sistem complex de servicii, care să ofere suportul necesar copiilor cu vârste cuprinse între 0 -17 ani, dar și familiilor lor. În urma activităților desfășurate în cadrul acestui proiect, s-a urmărit îmbunătățirea cooperării intersectoriale pentru identificarea, evaluarea, asistența, colectarea de date și raportarea situației acestor copii, astfel încât aceștia să beneficieze de servicii înalt calificate. „Incluziunea prevede cunoașterea nevoilor copilului și identificarea soluțiilor pentru a depăși aceste limite. Odată acoperite necesitățile, copilul nici măcar nu ar trebui să sesizeze limitele impuse de dizabilitățile de care suferă. Integrarea copilului trebuie asigurată, astfel încât să nu-i fie lezată demnitatea. Locul fiecărui copil e printre copii”, a menționat Viorica Cojocaru, expert în incluziune.

În cadrul ședințelor au fost analizate mai multe acțiuni ce urmează a fi întreprinse în perioada următoare: vizitele la domiciliu ale echipei mobile, identificarea și asigurarea unui asistent personal, analiza posibilităților unei incluziuni educaționale parțiale la școala din localitate.

Proiectul „Model integrat pe intervenții pentru asistența și incluziunea copiilor cu dizabilități severe din raionul Sîngerei” a oferit asistență tehnică unui număr de cca 150 de specialiști locali din domeniile social, educațional, medical în asigurarea unor servicii complexe copiilor, iar familiilor suport necesar în depășirea barierelor. Proiectul este implementat de Copil, Comunitate, Familie Moldova, în parteneriat cu Unicef Moldova.