19 august 2020

Expert: „Specialiștii trebuie să învețe să lucreze împreună. Persistă abordarea medicală a dizabilităților”

 „Persistă o abordare medicală a dizabilităților, în timp ce este necesară o intervenție complexă și eforturi conjugate ale specialiștilor din mai multe sectorare. Profesioniștii trebuie să învețe să lucreze împreună, să ofere suport familiilor, să monitorizeze progresele și regresele copilului.” Marcela Dilion, doctor în sociologie, vorbește despre necesitatea de a schimba atitudinile specialiștilor, dar și ale membrilor comunității.

Colaborarea implică un efort conjugat

Reieșind din barierele existente în asistența și incluziunea copiilor cu dizabilități severe, A.O. “Copil, Comunitate, Familie, în colaborare cu Unicef Moldova, a propus specialiștilor din domeniul medical, social și educațional pârghiile unei comunicări eficiente necesare pentru a monitoriza progresele și regresele copilului cu dizabilități severe. Echipa de experți naționali au evaluat sistemul și au propus un mecanism de cooperare intersectorială, care este testat în raionul Sîngerei până la sfârșitul acestui an.

Își doresc schimbări

„Serviciile puse la dispoziția copiilor cu dizabilități severe și familiilor lor nu sunt accesate din varii motive. Uneori familiile nu cunosc despre existența acestor servicii, fie nu doresc să le acceseze, ceea ce trezește mai multe semne de întrebare. Uneori, însușispecialiștii sunt cei care nu cunosc ce servicii urmează a fi recomandate familiilor. Ne propunem să sprijinim profesioniștii în identificarea, evaluarea, referirea, asistența și incluziunea copiilor cu dizabilități severe. Avem nevoie de un cadru normativ funcțional și aprobat”, a mai menționat Marcela Dilion.

Specialiștii nu au ezitat să sublineze existența unor lacune în colaborarea cu ceilalți colegi, de pe urma cărora au de suferit doar copiii. „Desigur că începutul e anevoios, dar eforturile depuse acum vor fi în folosul copiilor cu dizabilități severe și familiilor lor. Mamele s-au înviorat. Așteaptă schimbările. Sunt încrezătoare”, a menționat Elena Carauș, medic de familie, Centrul de Sănătate Chișcăreni, raionul Sîngerei.

„Nu am încercat să ascundem de ochii lumii dizabilitățile copiilor”

Potrivit specialiștilor, dar și părinților, sistemul nu reușește să răspundă necesităților copiilor cu dizabilități. Galina, mamă a patru copii, doi dintre care suferă de hemofilie spune că nu a încercat să ascundă de ochii lumii dizabilitățile copiilor, dar a încercat să afle cât mai multe despre boală și cum îi poate ajuta, ca să devină activi, integrați in scoală și în societate. Eforturile părinților nu au rămas neremunerate. Copii continuă să înregistreze progrese în dezvoltare în pofida limitelor. „Merg la școală, interacționează cu semenii, se numără printre fruntași, se implică în cele mai diverse activități”, a menționat părintele. „Noi, părinții și specialiștii, ar trebui să ne unim eforturile pentru a le oferi copiilor asistența și suportul de care au nevoie”, a mai adăugat Ludmila.

Nevoia de a adapta serviciile la necesitățile copiilor

“Avem nevoie de instruiri, specialiști care să muncească în centrul de resurse, cadru didactic de sprijin care să-i fie alături copilului în procesul de învățare, resurse pentru a pregăti mediul școlar în conformitate cu nevoile speciale ale copilului și nu în ultimul rând de implicarea părinților, care deseori refuză să-l încadreze în școală de frică să nu fie discriminat”, a menționat Galina Barbacari, directorul liceului “Nicolae Casso”, satul Chișcăreni, raionul Sîngerei.

Specialiștii susțin că este necesar să ne adaptăm nevoilor copiilor. Conform rezultatelor cercetării sociologice realizate de A.O. „Copil, Comunitate, Familie, în colaborare cu Unicef Moldova, în anul 2018, circa 40% dintre instituțiile de învățământ preșcolar din raionul Sângerei nu erau pregătite să integreze copiii cu dizabilități severe din localitate, iar institutiile de invățămant general– într-o pondere de 70%. Doar 84 dintre copii cu dizabilități severe erau încadrați în instituțiile de învățământ. Potrivit cercetării din 2018, în raionul Sîngerei erau 386 de copii cu dizabilități severe, fiind plasat pe locul 9 printre raioanele din țară după ponderea copiilor cu dizabilități.

Proiectul „Model integrat pe intervenții pentru incluziunea copiilor cu dizabilități severe din raionul Sângerei” este implementat de CCF Moldova, finanțat de Unicef Moldova în perioada octombrie 2019-ianuarie 2021.