31 martie 2016

FOND România – 3 luni de activități în formarea și dezvoltarea organizațională

 

Reformele statalele privind respectarea drepturilor copilului la familie și la o viață decentă impun o abordare intersectorială a instituțiilor guvernamentale și neguvernamentale.  Astfel, se urmărește prevenirea și abordarea primară a unor probleme precum: abandonul copiilor din familii și cel școlar, separarea copilului de familie, violența, sărăcia, sarcinile timpurii, bolile ce pot fi prevenite, lipsa accesului la prestațiile bănești etc. Creșterea capacității autorităților locale de a rezolva problemele sociale din comunitate este una dintre prioritățile organizației CCF Moldova. Participarea echipei AO CCF Moldova – copil, comunitate, familie în cadrul proiectului „Asistență profesionistă pentru copii”, desfășurat în parteneriat cu Asociația Salvați copii Iași, Romania, se datorează suportului oferit de către Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND Romania.

În timp restrîns, perioadă de 3 luni de zile, proiectul desfășurat a cuprins o serie de activități de formare și dezvoltare organizațională, capacitare profesională, asigurare cu resurse necesare unui specialist profesionist, cărți de specialitate și scale psihologice standardizate . Fiecare acțiune din cadrul acestui proiect a fost promovată prin articole elaborate privind conținutul proiectului și diseminate prin rețelele de socializare, pe site-ul organizației www.ccfmoldova.org. Astfel peste un grum foarte latg de  persoane targhetate pe rețelele de socializare și site-ul organizației au fost informați și încurajați să beneficieze de resursele organizației.

 

Reflecțiile câtorva specialiști din cadrul organizației noastre:

Lorina Ghițu, manager de programe: ”Țin să multumesc mult pentru organizarea unor astfel de traininguri cu implicarea unui specialist din exterior. Consider, că au fost foarte oportune ședintele pe echipe privind supervizarea, avînd posibilitatea să discutăm niște probleme foarte specifice, dar și lucrul în echipa mare a fost de mare ajutor, deoarece psihologul/facilitatorul a venit cu alte perspective și abordări. Tehnicile de lucru, implicarea participanților în discuții au fost de mare suport, care au contribuit și la cresterea încrederii specialiștilor CCF Moldova/HHC UK în acțiunile sale în lucrul cu beneficiarii/specialiștii din cadrul structurilor de stat etc.

Natalia Rotaru-Sîrbu, psiholog: ”Pentru mine personal acțiunea de supervizare condusă de către Corina Mighiu, precum și seminarul oferit, a fost de o importanta majora, pentru că nu contează cît de bun specialist sau cît de mult practici profesia, permanent este nevoie de o privire din afară și o gură de aer curat (în sens de alte modalități de lucru), pentru ca așa este corect să creștem mereu din punct de vedere profesional. Propun ca astfel de seminare, unde este implicată toată echipa CCF, sa fie organizate cel putin o dată la 3 luni, în așa fel, vom crește cu toții și vom fi mai abilitați în lucrul cu beneficiarii. Bravo celor care s-au gîndit la noi și succese în a mai scrie proiecte pentru echipa CCF”.

Renata Tiron, psiholog: ”In fond, seminarul realizat de Corina Mighiu în mare parte a fost un ”refresh” al cunostintelor bazice în psihologia copilului (0-7 ani). Util în acest seminar am găsit activitățile și corelarea acestora cu teoria prezentată ulterioară, iar în practica de supervizare am identificat utilă tehnica de decentralizare de pe problemă. Fiecare carte din bibliotecă este atît utilă pentru dezvoltarea profesională, cît si pentru cea personala. Eu, personal, am folosit mai multe cărți ce țin atît de sănătatea mentală cît și de tehnici de lucru cu copiii și cu maturii. Biblioteca o văd ca resursă din mai multe aspecte: tehnici la îndemîna, economisire de tim, etc”.

Tatiana Codreanu, specialist fundraising: ”Pot menționa faptul că experiențele împartășite de trainer au venit pentru unii dintre noi, specialiștii CCF/HHC Moldova, drept soluții pentru rezolvarea unor situații acute întîlnite în lucru de zi cu zi cu părinții și copiii, în special în situațiile de abuz. Actualmente, țara noastră se confruntă cu dileme sporite la acest capitol.  Datorită spijinului oferit de FOND Romania, prin care am beneficiat de noi experiențe și analize a situațiilor care le întîlnim în activitate, dar și de supervizarea externă –  vom demonstra valoare adaugată la rezultatele muncii noastre pentru protecția copilului în mediul familial, dar și o colaborare mai bună cu autoritățile responsabile”.

Cristina Hariton, asistent social: ”Eu consider ca noua posibilitate de achizitionare a cărtilor și testelor psihologice a fost cea mai placută acțiune. Necesitatea specialiștilor în dezvoltarea continuă este enormă, acum ea este și practică datorită îmbogățirii literaturii de specialitate. Cărtile și testele procurate sunt extrem de bune ca conținut. Un alt beneficiu este accesibilitatea la aceste produse…specialistul care are nevoie să consulte literară suplimentară asupra unei probleme la care lucrează, poate ușor să meargă în spațiul special amenajat al bibliotecii, să înregistreze cartea și data luării ei, anunțînd persoana responsabilă a bibliotecii.

Viorica Cojocaru, specialist în incluziune, psiholog: ”Formarea oferită a contribuit  la dezvoltarea capacității echipei de specialiști de a răspunde nevoilor copilului și familiei ce se confruntă cu problema abuzului, riscurilor de abuz, probleme de atașament, s.a. Implicarea în activități practice a invitat participanții să reflecteze asupra procesului de stabilire a unei diagnoze și încadrarea beneficiarului într-un profil anume. Sesiunile de formare au fost sintetizate în materiale video cu referire la subiectele discutate.  In același timp, formatorul a urmărit consolidarea capacitaților echipei, dezvoltarea deprinderilor de cooperare, identificarea soluțiilor în echipa multidisciplinară, suportul reciproc”.

Sorin Popescu, psiholog: ”Dezvoltarea abilităților parentale reprezintă, pentru mine, un subiect nou. Am primit cunoștințe noi privind relația părinte-copil, modul de percepere a conexiunii părinte-copil. Utilitatea trainingului s-a manifestat și prin activitățile practice unde s-a evidențiat în primul rând, rolul de copil și modul cum ]l protejăm de pericolele și factorii externi. M-au impresionat activitățile practice și filmulețele privind prezența părintelui în mediul copilului, atunci când se joacă”.

Livia Marginean, manager de programe, psiholog: ”Responsabilitățile unui psiholog din cadrul organizației sunt foarte mari, în special atunci cînd este vorba de a determina soarta unui copil/părinte sau a unui potential îngrijitor pentru copil. Evaluarea psihologică este un proces foarte complex, care implică integrarea psihologică a informațiilor din multiple surse (teste/scale psihologice, antecedente personale, descrierea simptomelor și problemelor actuale de către subiectul evaluat și din informații colaterale de la alte persoane din anturajul copilului etc. Acest proiect a oferit șansa de a achiziționa unele teste/scale psihologice standardizate, care vor deveni valoroase instrumente în oferirea serviciilor psihologice de calitate beneficiarilor din programele noastre”.