05 octombrie 2016

Save the date: 20-21 octombrie – Conferința Internațională Reformare sitem rezidențial copii 0-3 ani

CONFERINȚA INTERNAȚONALĂ

Experiențe naționale și regionale de reformarea sistemului rezidențial pentru copiii 0-3

Organizată de CCF Moldova, reprezentant HHC Marea Britanie în parteneriat cu DMPDC Chișinău

Susținere financiară Fundația OAK

 

Data: 20-21 octombrie 2016

Locația: Hotelul Codru, Chișinău

Participanți: cca 80 de reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ONG-uri, media etc.

Format: interactiv, participativ, divers

 

3 Obiective:

  • Prezentarea procesului și rezultatelor reformei de dezinstituționalizare în instituțiile pentru copii de vârstă mică
  • Identificarea pașilor ulteriori pentru diseminarea la nivel național a procesului de dezinstituționalizare pentru copii 0-3
  • Oferirea oportunităților de reconfirmare a angajamentului din partea partenerilor și autorităților pentru finalizarea reformei sistemului rezidențial

 

3 Mesaje cheie:

  1. Îngrijirea rezidențială pentru copiii 0-3 ani poate și trebuie eradicată
  2. Statul și-a declarat angajamentul prin aprobarea Strategiei Protecția Copilului 2014-2020 și Planului de Acțiuni 2016-2020 ca și cadru legal pentru finalizarea reformei
  3. Dezvoltarea, diversificarea și calitatea serviciilor sociale trebuie prioritizată în contextul procesului de descentralizare iar banii existenți în sistem trebuie direcționați la grupurile cele mai vulnerabile și serviciile cele mai eficiente;

 

Cu detalii referitor la agenda detaliată a coferinței, subiectele discutate, speakeri și invitați revenim mai târziu.