06 martie 2020

“Scopul educației este ca elevul să-și găsească locul în societatea noastră, să fie abilitat să ia decizii, să-și asume riscuri și responsabilități”

 

Curricula ar trebui adaptată la necesitățile copiilor. O nouă viziune ar presupune includerea subiectelor relevante pentru ei. Dacă elevii dețin anumite cunoștințe teoretice, atunci acestora le lipsesc abilitățile de a le transpune în situațiile cu care se confruntă. Adaptarea curriculei a fost unul dintre subiectele unei noi runde de instruiri oferite participanților proiectului “Puternici prin diversitate – aplicarea Indexului Incluziunii”.

În cadrul atelierelor practice, participanții au analizat practicile utilizate în procesul de muncă, încercând să identifice modalități care să pună accent pe prioritățile copilului. “Acum suntem mult mai siguri că ceea ce făceam o făceam bine, trebuie să punem accent pe faptul că suntem diverși. Trebuie să ne acceptăm cum suntem, să vedem partea frumoasă a lucrurilor, să creăm condiții de manifestare pentru toți, să fim empatici, toleranți în relația cu cei din jur. Am reușit să rezolvăm conflictele prin discuție. Una dintre eleve era mereu intimidată din cauza dizabilității sale. Am reușit, prin discuție, să sensibilizez ceilalți copii. Într-un final eu renunțat să o mai evite și au acceptat-o”, a menționat Zinainda Bârdan, profesoare de limba și literatura română în liceul „Mitropolitul Nestor Vornicescu” din satul Lozova, raionul Strășeni.

 

Curricula pentru toți

Potrivit participanților, deseori necesitățile copiilor nu corespund cu subiectele abordate în procesul de învățământ. Nu există o interdependență între temele abordate. “Curricula încorsetează profesorii, în timp ce aceștia și-ar dori să ofere copiilor cunoștințe mai utile, să desfășoare activități menite să le dezvolte abilitățile necesare pentru viitor. Copiii ar trebui să se implice și ei în procesul de elaborare al politicilor. Uneori copiii ne depășesc cu informațiile pe care le posedă și ar putea să ne fie un ajutor important. Trebuie să plecăm urechea la spusele lor” a conchis Lilia Arteni, specialist principal Direcția evaluare învățământ general al Agentiei Nationale de Asigurare a Calității în Educatie și Cercetare. Totuși, în pofida lacunelor și a resurselor reduse, profesorii au început să abordeze diferit incluziunea, dar și implicarea copiilor în procesul de învățare.

 

Pe lângă profesori și reprezentanții ANACEC, la eveniment au participat și delegații ambasadei Republicii Federale Germania la Chișinău și organizației ChildFund Deutschland. “Prezența dvs la aceste instruiri denotă reponsabilitatea și disponibilitatea de a promova incluziunea, de a valorifica diversitatea, de a porni schimbarea”, a menționat Christine Gockel, atașatul Ambasadei Republicii Federale Germania la Chișinău Christine Gockel.

 

 

Dezvoltarea unei culturi educaționale sustenabile

Participanții susțin că au început să privească într-o manieră diferită incluziunea, dar și posbilitatea de a porni schimbarea nu doar în școala în care activează, dar și în comunitatea din  care fac parte. “Cred că este impresionant să subliniem rezultate obținute la această etapă a proiectului. Poți să realizezi că au fost demarate procese importante: cum să transpună incluziunea, cum să-și schimbe abordarea. Cel mai important este că schimbările sesizate nu sunt superficiale, sunt profunde. Atuul proiectului îl constituie faptul că au fost alese șapte școli într-un raion și alte șapte în alt raion. Lucrând cu același grup de oameni, ajungi să obții un grad înalt de încredere între membrii grupului, să le dezvolți anumite abilități. Toți acești factori vor contribui la dezvoltrea unei culturi educaționale sustenabile”, a subliniat Claudia Neubert, coordonatorul de programe în țările Parteneriatului Estic al organizației ChildFund Deutschland.

 

Ateliere de învățare pentru copii

Resursele existente ar trebui folosite pentru a transforma orele de studii în adevărate ateliere de învățare. “Percepem lecția ca o metodă de predare, dar nu una de descoperie, de întțelegere și analiză. Părinții, profesorii, fac alegerile în locul copiilor, ceea ce îi deranjează foarte mult. Ei nu știu cum să-și câștige independența, cum să ceară, într-un mod corect și etic, să-i fie respectate opiniile. Scopul dimensiunii globale a educației este să-și găseasca locul în societatea noastră, să fie abilitat să ia decizii,  să-și asume riscuri, responsabilități, să devină o persoană matură la absolvirea școlii.

 

Instruirile au fost desfășurate în cadrul proiectului “Puternici prin diversitate – aplicarea Indexului Incluziunii”. 200 de profesori din 14 școli din raioanele Strășeni și Sângerei beneficiază de 4 zile de training.

 

Proiectul se va desfășura în perioada iunie 2019 – decembrie 2020, în parteneriat cu ChildFund Deutschland și cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei.