23 iunie 2016

Seminar pentru profesioniștii din protecția copilului

 

Chișinău, 23 iunie 2016 – Profesioniștii din domeniul protecției copilului din Chișinău au învățat cum să conclucreze eficient pentru prevenirea separării copilului de familie. Acest lucru s-a întâmplat în cadrul a 2 seminare organizate de CCF/HHC Moldova în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului pe data de 21 și 23 iunie current. Seminarul a întrunit specialiști din cadrul DMPDC, şefii Direcţiilor pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectoarele municipiului Chișinău, primari şi asistenţi sociali din cele 18 localităţi suburbane. Seminarele au purtat un character interactiv și au fost appreciate pe final ca find  foarte utile și necesare specialiștilor, deoarece au clarificat multe probleme cu referire la situația copiilor aflaţi în pericol, aplicarea corectă a Legii 140 prin luarea tuturor măsurilor de prevenire a separării copilului de familie, precum și modul de intervenţie prin oferirea soluțiilor și recomandărilor privind plasamentele planificate de tip familial, în cazuri de excepție.

Totodată, în cadrul seminarului au fost înaintate propuneri care vor contribui la îmbunătăţirea proceduri de conlucrare comună și de fortificare a sistemului de protecție a copilului din municipiu.