30 septembrie 2021

Specialiști din zona de sănătate din Românina și Moldova, participanți la școala de vară din Iași

În cadrul proiectului „Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu”, implementat de CCF Molodova și Fundația Star of Hope România, specialiști din zona de sănătate din România și Moldova au participat la Școala de Vară organizată la Iași.

Această activitate a oferit cadrul pentru schimb de bune practici, de experiențe între reprezentanți ai autorităților, specialiștilor din domeniul medical din cele două țări, pentru consolidarea funcționării rețelei transfrontaliere, bazele căreia au fost puse pe parcusul derulării proiectului prin seminare de instruire a asistentelor medicale, vizita de studiu, lucrul în comun a experților din ambele țări.

În prima zi a Școlii de Vară participanții au avut ocazia să cunoască cele două organizații care implementează proiectul, CCF Moldova și Fundația Star of Hope Romania, de asemenea, au aflat detalii privind activitățile și rezultatele proiectului.

Următoarele zile au fost dedicate împărtășirii experiențelor, provocărilor a 3 modele de bună practică din cele 2 țări: Programul de vizită la domiciliu – model de bună practică din R Moldova, prezentat de dna Olga Buga – CCF Moldova; cel de-al doilea model – Asistența medicală comunitară – model de bună practică din România, a fost prezentat de coordonatorii județeni ai rețelei de asistență medicală comunitară Botoșani și Vaslui, dna Carmen Horodincu și dna Ofelia Pais.

Aspectele specifice care țin de activitatea, responsabilitățile, rolul mediatorului sanitar, persoană importantă în comunitățile cu populație romă,  au fost aduse în atenția participanților de dna Elena Motaș, consilier Afaceri Europene, Instituția Prefectului Iași. Reabilitare Bazată pe Comunitate – model de bună practică implementat de organizația Star of Hope Romania a fost prezentat de Gabriela Răducanu, director programe fundația Star of Hope Romania și dr. Ion Arsene.

Ultima zi a Școlii de vară  a creat puntea de legătură spre viitoarele colaborări, spre viitoarele parteneriate trasfrontaliere. Astfel, a fost dezvoltată, prin concretizarea detaliilor tehnice și a aspectelor practice, funcționarea rețelei transfrontaliere de specialiștii din cele două țări, această rețea fiind si un element de asigurare a sustenabilității proiectului după terminarea perioadei de implementare.

„Scoala de vară a fost creată pentru consolidarea cooperării transfrontaliere. Astfel, s-au pus bazele rețelei transfrontaliere care să contribuie la sustenabilitatea proiectului. De asemenea, s-a accentuat

nevoia și importanța mobilizării resurselor de la nivelul comunității în oferirea de oportunități egale de

dezvoltare pentru fiecare copil.” A declarat Gabriela Răducanu, coordonator proiect, fundația Star of Hope România.

„Un alt mare câștig al Școlii de vară organizată la Iași este faptul că, prin participarea activă a asistenților medicali comunitari, s-a pus în valoare, în lumină, dedicarea asistenților medicali comunitari, importanța muncii lor în comunitatea în care activează”. A menționat Ofelia Pais, coordonator județean, Rețeaua Asistență Medicală Comunitară, Vaslui.

„Școala de vară a oferit șansa specialiștilor din domeniul medico-social să-și împărtășească experiența și să vocifereze propuneri de îmbunătățire a programului de vizite la domiciliu a copilului de vârstă fragedă, a rolului asistentei medicale în comunitate”. A susținut Ala Nosatîi, coordonator Vizite la domiciliu în cadrul proiectului, CCF Moldova.

Cele 4 zile ale Școlii de vară au evidențiat dedicarea, determinarea profesioniștilor din domeniu de a răspunde cât mai bine, cât mai eficient nevoilor identificate în comunitățile în care își desfășoară activitatea de zi cu zi.