Societatea civilă a Europei invită UE să-și consolideze și să-și extindă rolul central în dezinstituționalizarea copiilor

La 20 martie 2018, societatea civilă, reprezentând peste 300 de organizații din 25 de țări europene care lucrează cu și pentru copii, s-a întâlnit cu actorii cheie la nivelul UE la Bruxelles pentru a discuta despre modul în care UE poate asigura rezultate mai bune pentru copii și familiile lor prin bugetul UE post 2020 . Evenimentul, intitulat „Susținem, consolidăm, extindem – modul în care UE poate sprijini tranziția de la îngrijirea instituțională la cea familială și comunitară în următorul CFM”, va explora modul în care UE poate menține, consolida și extinde rolul său central în direcția dezinstituționalizării copiilor și transformarea sistemelor de protecție a copilului în Europa.

Într-un moment critic pentru viitorul Europei, atunci când UE se află la răscruce să decidă la ce priorități ar trebui să investească bani după 2020, sute de mii de copii cresc în instituțiile din Europa. Chiar dacă instituțiile sunt adesea finanțate din bani publici – destinați pentru binele public – pot avea consecințe dăunătoare pe termen lung, nu numai pentru copiii înșiși, ci și pentru familii și pentru societate în ansamblu. Negocierile privind bugetul UE și programele de finanțare după 2020 reprezintă o șansă unică pentru UE de a pune capăt epocii îngrijirii instituționale – un tip de îngrijire inutilă, depășită și dăunătoare, care segreghă copiii de societate. Următorul cadru financiar multianual (CFM) oferă o șansă reală de a se baza pe lecțiile învățate și de a respecta promisiunile UE existente.

Valoarea adăugată fără îndoială a UE de a investi în incluziunea socială a celor mai vulnerabile persoane, care a condus la reforma protecției copilului și a declanșat tranziția de la îngrijirea instituțională la cea comunitară (cunoscută și ca dezinstituționalizare) a fost recunoscută pe scară largă de către societatea civilă din Europa (a se vedea recomandările recente către UE privind „Deschidem Ușile pentru copiii europei, recomandările Eurochild privind investițiile în copii prin intermediul CFM post-2020 și al poziției Grupului de experți europeni privind finanțarea Uniunii Europene după 2020).

Pentru a continua acest progres, coerent cu obligațiile UE în materie de drepturile omului și pentru a asigura realizarea unor valori și obiective comune, cum ar fi reducerea sărăciei sau incluziunea socială, UE trebuie să-și consolideze și să-și extindă sprijinul spre tranziția de la instituții către creșterea copiilor într-un mediu cât mai familial, în cadrul negocierilor privind bugetul post-2020 și programele de finanțare în următoarele 18 luni.

Pentru a consolida o dezbatere paneuropeană privind bugetul UE după 2020, campania „Deschidem ușile pentru copiii Europei” a lansat o publicație în cadrul evenimentului din 20 martie. Noua publicație aduce dovezi de bază privind modul în care fondurile UE au fost utilizate în actualul cadru financiar multianual (CFM). Acesta oferă exemple ample de ce elementele pozitive, cum ar fi condiționalitățile ex-ante și Codul european de conduită privind parteneriatul (ECCP), ar trebui menținute în viitorul buget al UE și extinse la alte programe de finanțare. Raportul ridică, de asemenea, unele preocupări valide privind modul în care reglementările au fost puse în aplicare în practică, făcând cazul consolidării reglementărilor existente și oferind recomandări pentru următoarele programe de finanțare după 2020.