Angajăm asistent social în echipa mobilă, mun. Bălți

Anunț de angajare

AO CCF Moldova (Copil, Comunitate, Familie), reprezentant HHC în Moldova angajează asistent social pentru echipa mobilă în mun. Bălți.

Scopul postului: implicarea directă în reintegrarea copiilor din instituții rezidențiale în familie, coordonarea plasamentelor în asistență parentală profesionistă, coordonarea eforturilor comune de prevenire a cazurilor cu risc sporit de abandon sau separare a copilului, conlucrarea cu APL Bălți și alte structuri abilitate.

 

Cerinţe pentru candidat:

 • Studii superioare în unul din domeniile psihologie, psihopedagogie, pedagogie, asitență socială, juridică;
 • Experienţa de muncă în domeniul protecției copilului constituie un avantaj;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă, (engleza – un avantaj);
 • Abilități de comunicare și raportare;
 • Abilități de facilitare a seminarelor;
 • Permis de conducere, categoria B și masină disponibilă;
 • Disponibilitate de deplasare în teren pentru efectuarea viztelor de lucru în familii;
 • Cunoaşterea aprofundată a Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet;
 • Abilități de organizare şi planificare;
 • Abilitate de lucru în echipă și independent;
 • Personalitate dinamică, comunicativă, organizată, analitică și proactivă;
 • Loialitate şi confidenţialitate.

 

Responsabilităţi generale:

 • Evaluarea psiho-socială a copiilor  și familiilor din programe, folosind metodele prestabilite;
 • Elaborarea planurilor individuale de intervenţie;
 • Implementarea programului de sprijin familial și monitorizarea familiilor;
 • Consilirea familiilor și copiilor din program;
 • Raportarea acţiunilor întreprinse;
 • Completarea instrumentelor de lucru și a dosarelor, conform regulilor prestabilite;
 • Colaborarea cu toate structurile guvernamentale şi non-guvernamentale implicate în reformarea sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului;
 • Organizarea şi implicarea în cadrul instruirilor familiilor, specialiştilor din domeniu;
 • Elaborarea documentelor, studiilor de caz;
 • Participarea la elaborarea materialelor promoţionale, buletine şi altele cu scopul promovării activităților organizaţiei.

 

Candidaţii interesaţi pot trimite până la data de 25 iulie 2018 CV-ul (cu minim 2 referințe), însoţit de scrisoarea de intenție la nr. de fax (022) 23 25 28 sau la următoarea adresă de e-mail ala.nosatii@ccfmoldova.org

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Organizația CCF/HHC Moldova îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.