Anunțăm CONCURS pentru poziția de mentor și formator în cadrul proiectului “Spre o școală incluzivă în Moldova”

 

CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, va implementa Proiectul “Spre o școală incluzivă în Moldova” în perioada iulie 2021 – iunie 2023, în parteneriat cu ChildFund Germania, din fondurile Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei si va sprijini aplicarea Indexului Incluziunii, ca instrument de evaluare și dezvoltare a procesului de învățare și participare în 60 instituții de învățământ din 20 de raioane.

În acest context, anunțăm CONCURS pentru poziția de mentor/formator în cadrul proiectului. Formatorul va contribui la revizuirea curriculum-ului, a suportului de curs și va facilita atelierul ”Aplicarea indexului incluziunii ca instrument de dezvoltare a procesului de învățare și participare în școli” precum și va raporta activitățile de formare.

Activitățile de formare se vor desfășura atât în format fizic, cât și online, în funcție de situația epidemiologică din țară.

 

Numărul de ateliere facilitate va depinde de numărul de formatori selectați.

 

În calitate de mentor va menține comunicarea cu contactele cheie în cadrul OLSDI și SAP din raioanele coordonate, precum și în școlile selectate în proiect, va asigura o comunicare eficientă și permanentă cu școlile, va îmbunătăți abilitățile și competențele privind valorile, politicile și practicile incluzive ale personalului și elevilor din școli, va oferi sprijin coordonatorului de proiect pentru redactarea rapoartelor narative de progres și finale.

Numărul estimativ de raioane și școli în care va desfășura activități de mentorat va fi estimativ de 4-5 raioane și, respectiv 12-15 școli.

 

Pentru a participa la concurs, vă rugăm să expediați următoarele:

  • CV-ul, care demonstrează practica de formator și mentor;
  • Dovada de participare la instruiri în domeniul aplicării Indexului incluziunii (certificat de participare);
  • Scrisoare de intenție.

Data limită de prezentare a dosarelor – 20 septembrie 2021.

Dosarele vor fi expediate la adresa: lorina.ghitu@ccfmoldova.org

CCF Moldova este semnatară a Politicii de Protecție a Copilului și Politicii de Prevenire a Exploatării și Abuzului Sexual și declară toleranță zero față de orice formă de violență.

Angajații CCF Moldova vor semna ambele politici și își vor asuma angajamentul de respectare a acestora.

Pentru detalii suplimentare, apelați la numărul de telefon: 069362920 (Lorina Ghitu)