CCF Moldova angajează asistent de proiect

 

Descrierea postului:

Asistentul de proiect va avea ca principala atribuție asistarea echipei de proiect pentru implementarea activităților din cadrul proiectului sub ghidarea managerului de proiect.

Perioada de angajare este de 7 luni  (pînă la finele anului 2017) cu posibilitatea de prelungire, în dependență de performanța obținută în decursul a celor 7 luni.

Descriere proiect:

În perioada noiembrie 2015 – decembrie 2017, AO CCF Moldova implementează proiectul “Young Children of Moldova – understanding needs, developing services, reforming the system”susținut de UNICEF și HHC Marea Britanie. Proiectul are drept scop incluziunea socială și protecția copilului prin dezinstituționalizarea copiilor din CPTRC Bălți, prevenirea separării copiilor de mediul familial, dezvoltarea serviciilor alternative  și consolidarea capacității profesioniștilor din domeniul protecției copilului din 4 raioane de nord ale republicii.

 

Atribuții și responsabilități:

 • Asistarea echipei în realizarea activităţilor de proiect;
 • Asistarea managerului în sarcinile administrative ale proiectului;
 • Participarea la ședințele echipei de proiect;
 • Organizarea logistică a seminarelor, vizitelor de studiu, atelierelor de lucru, şedinţelor de evaluare, meselor rotunde, elaborarea proiectelor etc.;
 • Colectarea și păstrarea datelor, informației legate de proiect pentru documentare, clarificare, informare și raportare;
 • Elaborarea, redactarea și expedierea scrisorilor, mesajelor către  parteneri, instituții;
 • Participare la crearea şi evaluarea procedurilor de lucru;
 • Solicitarea şi selectarea ofertelor pentru prestarea serviciilor în cadrul proiectului (tipografii, birotică, alimentaţie, servicii etc.);
 • Întocmirea rapoartelor de activitate la solicitarea managerului;
 • Colaborare cu instituţiile, organizaţiile partenere, voluntari.

 

Cerințe:

 • Studii superioare în domenii socio-umane, economie, statistică;
 • Cunoașterea obligatorie a limbilor română, engleză și rusă;
 • Abilități excelente de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint, Outlook etc.
 • Abilitatea de a acorda atenție la detalii;
 • Capacități analitice
 • Bune abilitați de comunicare și raportare;
 • Abilitatea de a lucra în echipă;
 • Abilitatea de a gestiona în mod eficient timpul;
 • Experiența de lucru în proiecte constituie un avantaj

 

CCF Moldova este o organizație non-guvernamentală care oferă un mediu echitabil și non-discriminator de angajare. CCF Moldova are o politică fermă de protecție a copiilor și toți angajații sunt obligați să semneze și să respecte această prevedere.

Doritorii de a participa la concursul de angajare pot expedia CV-ul, cu menționarea a 2 persoane de referință împreună cu scrisoarea de motivare pe adresa contact@ccfmoldova.org

Perioada de aplicare: 28 aprilie – 10 mai 2017

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu