CCF Moldova angajează Expert Dezvoltarea Copilului (normă redusă, estimativ 30%)

 

Context:

În perioada octombrie 2015 – decembrie 2017, CCF Moldova implementează  proiectul „Copiii de vârstă fragedă din Republica Moldova – înțelegem necesitățile, dezvoltăm serviciile, reformăm sistemul” susținut de Unicef și HHC Marea Britanie. Proiectul are drept scop incluziunea socială și protecția copiilor 0-3 ani prin dezinstituționalizarea copiilor din CPTRC Bălți, prevenirea separării copiilor de mediul familial, dezvoltarea serviciilor alternative  și consolidarea capacității profesioniștilor din domeniul protecției copilului din 4 UTA din nordul republicii.

Proiectul se desfășoară în contextul implementării Strategiei Protecția Copilului 2014-2020, în speță Obiectivul general 1 și Obiectivul specific 3 cu referință la continuarea eforturilor de dezinstituționalizare și de stopare graduală a instituționalizării copiilor cu vârsta 0-3 ani.

Unul dintre pilonii principali ai proiectului se va axa pe elaborarea și pilotarea unui mecanism socio-medical de intervenție în familie în vederea prevenirii situațiilor de risc și a separării copilului de familie.

Descrierea postului:
Expertul în Dezvoltarea Copilului va fi responsabil de identificarea și documentarea practicilor bune regionale și internaționale și elaborarea / contextualizarea și pilotarea unui model local de prevenire a separării copilului de vârstă mică de familie, care ar implica, printre altele: vizite comune în familie a specialiștilor din sistemul de sănătate publică și protecție socială, consiliere familială, consolidarea capacității specialiștilor, dezvoltarea serviciilor de prevenție și alternative.

 

Atribuții și responsabilități:

 • Documentarea practicilor pozitive în domeniul intervenției socio-medicale pentru prevenirea separării copilului de 0-3 ani;
 • Analiza cadrului normativ existent și identificarea oportunităților de revizuire și completare;
 • Elaborarea, împreună cu expertul internațional, al unui model de intervenție local;
 • Consultarea modelului în cadrul unui atelier participativ;
 • Revizuirea și completarea modelului în baza comentariilor și sugestiilor;
 • Asistarea și comunicarea cu expertul internațional în procesul de documentare și elaborare, în special în timpul vizitelor;
 • Participarea la ședințele echipei de proiect;
 • Participarea la ședințele cu partenerii;
 • Prezentarea modelului de intervenție și consultarea cu partenerii de proiect;
 • Elaborarea modulului de instruire pentru profesioniștii din sistemul protecției sociale și a sănătății pentru familiarizarea cu modelul de intervenție;
 • Desfășurarea sesiunilor de formare;
 • Supervizarea procesului de implementare în raioanele pilot prin vizite planificate;
 • Documentarea procesului de pilotare;
 • Menținerea unui proces fluent de comunicare cu echipa de proiect și partenerii implicați;
 • Întocmirea rapoartelor de activitate la solicitarea managerului de proiect;

 

Cerințe:

 • Studii superioare, preferabil în domenii socio-umane sau medical;
 • Experiență de elaborare a procedurilor, regulamentelor și instrucțiunilor de cooperare;
 • Cunoașterea excelentă a limbii engleze;
 • Cunoașterea obligatorie a limbilor română și rusă;
 • Abilități excelente de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint, Outlook etc.
 • Abilitatea de a acorda atenție la detalii;
 • Capacități analitice
 • Bune abilitați de comunicare și raportare;
 • Abilitatea de a lucra în echipă;
 • Abilitatea de a gestiona în mod eficient timpul;
 • Experiența de lucru în proiecte constituie un avantaj
 • Disponibilitatea de a se deplasa în teritoriu

 

CCF Moldova este o organizație non-guvernamentală care oferă un mediu echitabil și non-discriminator de angajare. CCF Moldova are o politică fermă de protecție a copiilor și toți angajații sunt obligați să semneze și să respecte această prevedere.

Doritorii de a participa la concursul de angajare pot expedia CV-ul, cu menționarea a 2 persoane de referință împreună cu scrisoarea de motivare pe adresa contact@ccfmoldova.org

Perioada de aplicare: 24 februarie – 9 martie 2016

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.