CCF Moldova angajează Expert Financiar

 

Angajăm expert financiar în cadrul priectului „Copiii de vârstă fragedă din Republica Moldova – înțelegem necesitățile, dezvoltăm serviciile, reformăm sistemul” susținut de Unicef și HHC Marea Britanie.

I. Context:

Deși în ultimii ani tot mai mulți copii din țările Europei de Est și Asiei Centrale au șanse sporite de a rămâne în familie față de decada trecută, regiunea încă mai are rate înalte de instituționalizare a copiilor, cu cca 1,3 mln[1] de copii în îngrijirea statului. Dintre aceștia, estimativ 625,000 de copii cresc în instituții rezidențiale, dintre care circa 200 000 au dizabilități iar 27 000 sunt copii cu vârsta sub 3 ani.

În prezent, dreptul copilului de a crește în mediu familial este considerat unul fundamental. Copiii de vârstă fragedă, ca un caz aparte, sunt cel mai profund afectați de efectele negative ale plasamentului în instituțiirezidențiale.

Consecințeleinstituționalizării asupra copiilor de vârsta fragedă sunt cel mai greu de recuperat, în primul rând datorită lipsei de afecțiune interpersonală șiatașament în primii ani de viață, care pot conduce la dereglări în dezvoltarea psihoemoţională și intelectuală ulterioară a copiilor.

În perioada octombrie 2015 – decembrie 2017, CCF Moldova, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Sănătății, implementează proiectul „Copiii de vârstă fragedă din Republica Moldova – înțelegem necesitățile, dezvoltăm serviciile, reformăm sistemul” susținut de Unicef și HHC Marea Britanie. Proiectul are drept scop incluziunea socială și protecția copiilor 0-3 ani prin dezinstituționalizarea copiilor din CPTRC Bălți, prevenirea separării copiilor de mediul familial, dezvoltarea serviciilor alternative și consolidarea capacității profesioniștilor din domeniul protecției copilului din 4 UAT din nordul republicii.

Proiectul se desfășoară în contextul implementării Strategiei Protecția Copilului 2014-2020, în speță Obiectivul general 1 cu obiectivele specifice 1-1, 1-2 și 1-3 cu referință la continuarea eforturilor de dezinstituționalizare, de prevenire a separării, de micșorare a numărului de copii în instituții rezidențiale și de stopare graduală a instituționalizării copiilor cu vârsta 0-3 ani.

Serviciile alternative de tip familial sunt esențiale în procesul de implementare a reformei sistemului rezidențial, fiind un element-cheie pentru copiii care nu pot rămâne sau nu se pot întoarce în mediul lor familial.

Asistența parentală profesionistă este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist.În anul 2014, a fost revizuit cadrul normativ care reglementează organizarea și funcționarea Serviciului de asistențăparentală profesionistă.Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014 a fost aprobat Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă și a standardele minime de calitate, acestea fiind corelate cu Liniile directoare ONU pentru îngrijirea alternativă a copilului.

[1]http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Compendium_of_promising_practices_Web.pdf, pag. 5

Mărimile alocațiilor pentru copiii plasațiîn serviciul de asistență parentalăprofesionistă sunt stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 924 din 31.12.2009 cu privire al alocațiile pentru copii plasați în serviciul de asistență parentală profesionistă. Tipul alocației depinde de tipul plasamentului stabilit și durata acestuia.La sfârșitul anului 2014, în țară activau 322 familii de asistenți parentali profesioniști, care aveau în plasament 549 copii. Pe perioada anilor 2007-2014 a crescut atât numărul persoanelor care au devenit asistenți parentali profesioniști, dar și numărul copiilor care au fost plasați în serviciul dat

Deși în ultimii ani numărul familiilor de asistenți parentali profesioniști a continuat să crească, copiii cu dizabilități și copiii cu vârsta până la 3 ani sunt plasați extrem de rar în familii de APP, iar experiențe de plasament al copiilor nou-născuți lipsesc în totalitate.

Această situație a cauzat prioritizarea plasamentului acestor 2 grupuri de copii și în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei Protecția Copilului 2014-2020 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 835 din 04.07.2016) și anume:

Acțiunea 1.2.3:

Modificarea și completarea cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Serviciului

social asistență parentală profesionistă în scopul plasamentului: copiilor nou-născuți, copiilor cu dizabilități, minorelor gravide, mamelor minore cu risc de abandon a copilului.

II. Descrierea postului:
Prezenta consultanță are drept obiectiv elucidarea condițiilor financiare bazate pe nevoile grupurilor-țintă: copii nou-născuți și copii cu dizabilități, dar și a potențialilor APP, necesare pentru extinderea și diversificarea plasamentelor în familii de APP.

Expertul în Finanțe va fi responsabil de identificarea, analiza și propunerea metodologiei de costificare ale:

 • salariului Asistentului parental Profesionist, reieșind din regimul și volumul de lucru al acestuia;
 • Alocația per copil, în funcție de necesități copii cu dizabilități și copii de 0-3 ani (dezagregat pe vârste, de ex. 0-6 luni, 6-12 luni, 12-18 luni, 18-36 luni);
 • Dotarea inițială a familiei de APP pentru plasamentul nou-născuților;
 • Dotarea și adaptarea spațiului pentru plasamentul unui copil cu dizabilități;
 • Alte nevoi identificate și costificate.

III. Atribuții și responsabilități:

 • Analiza cadrului normativ-financiar existent și identificarea oportunităților de revizuire și completare;
 • Elaborarea / adaptarea metodologiei de costificare a serviciului de APP pentru copiii de 0-3 ani și copiii cu dizabilități;
 • Consultarea metodologiei în cadrul unui atelier participativ;
 • Analiza necesităților grupurilor-țintă prin diferite mijloace de tip participativ, inclusiv focus-group;
 • Formularea propunerilor de modificare a normelor salariale și alocațiilor pentru copii 0-3 ani și copiii cu dizabilități;
 • Validarea recomandărilor în cadrul unei ședințe cu participarea tuturor părților interesate.

IV. Cerințe:

 • Studii superioare în domeniul economic sau financiar;
 • Experiență de elaborare a procedurilor, regulamentelor și normativelor financiare;
 • Cunoașterea excelentă a limbii engleze;
 • Cunoașterea obligatorie a limbilor română și rusă;
 • Abilități excelente de utilizare Microsoft Office (Word,Excel, PowerPoint, Outlook etc);
 • Bune abilitați de comunicare și raportare;
 • Disponibilitatea de a se deplasa în teritoriu;
 • Experiența similară anterioară va constitui un avantaj.

V. Livrabile:

 • Metodologia de costificare (propunere);
 • PPP pentru ședința de consultare;
 • Metodologia finală de costificare (cu recomandări incluse);
 • Raport inițial de analiză a condițiilor financiare;
 • PPP / proces verbal de la ședințele de consultare, focus group, interviuri etc.;
 • Recomandările inițiale pentru modificarea condițiilor financiare (salarizare, alocații etc.);
 • PPP / Proces verbal de la ședința de validare a recomandărilor;
 • Raport final.

VI. Perioada contractului:

August-septembrie 2016.

VII. Propunerea financiară

Indicați suma totală solicitată în MDL, cu precizarea numărului estimativ de zile și rata/zi.

Achitarea va fi realizată în baza unor acte de predare-primire a livrabilelor, conform pct. V.

VIII. Procedura de aplicare

CCF Moldova este o organizație non-guvernamentală care oferă un mediu echitabil și non-discriminator de angajare. CCF Moldova are o politică fermă de protecție a copiilor și toți angajații sunt obligați să semneze și să respecte această prevedere.

Doritorii de a participa la concursul de angajare pot expedia CV-ul, cu menționarea a 2 persoane de referință împreună cu scrisoarea de motivare pe adresa contact@ccfmoldova.org

Termenul limită de aplicare – 5 august 2017

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu