CCF Moldova angajează Expert în Dezvoltarea Copilului

 

CCF Moldova (www.ccfmoldova.org) este o organizație non-guvernamentală cu experiență în domeniul protecției sociale a copilului și familiei, realizând dreptul fiecărui copil la creștere și dezvoltare în mediul familial și mediul educațional incluziv în care aceștia își pot realiza potențialul.

În perioada 1 aprilie 2020 – 30 septembrie 2021, CCF Moldova implementează proiectul transfrontalier ”Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu”, implementat în parteneriat cu Star of Hope (Iași, România) și finanțat de Comisia Europeană prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene din România.

Proiectul va sprijini sistemul medical în asigurarea unor servicii de calitate familiilor cu copii sub 3 ani și femeilor însărcinate în ultimul trimestru de sarcină. Asistenții medicali și medicii de familie își vor consolida cunoștințele și abilitățile în domeniul identificării timpurii a tulburărilor de dezvoltare, împuternicirii familiei, oferirii informației în domeniul de parenting, promovarea imunizării copiilor și altele.

Raioanele de implementare a proiectului: Glodeni, Drochia, Dondușeni și mun. Bălți – localități care au participat și la etapa de pilotare a modelului de Vizite la domiciliu (Standardele de supraveghere la domiciliu a copilului sănătos).

Partenerii de proiect vor studia și completa conținuturile curriculare cu conceptul de Reabilitare în Baza Comunității – abordare multisectorială promovată de Organizația Mondială a Sănătății și vor analiza oportunitatea de a integra acest conținut pentru promovare națională.

Organizația CCF Moldova angajează Expert în Dezvoltarea Copilului

Atribuții și responsabilități:

 • Responsabil de dialogul cu factorii de decizie pentru a asigura sprijinul instituțional și implicarea în implementarea proiectului;
 • Colaborarea cu experții selectați pentru a finaliza revizuirea programului de vizite la domiciliu și integrarea modelului de reabilitare bazată pe comunitate;
 • Elaborarea și diseminarea setului de instrumente, curriculum și suport de curs pentru proiect;
 • Co-facilitarea sesiunilor de formare pentru reprezentanții sistemului medical;
 • Coordonarea sondajului privind imunizarea (baseline și endline);
 • Supervizarea echipei de mentori în procesul de colectare a datelor de sondaj;
 • Asistarea mentorilor pentru efectuarea monitorizării calității și sprijin pentru asistenți medicali;
 • Coordonarea evaluării implementării vizitelor la domiciliu, elaborarea raportului;
 • Contribuirea la dezvoltarea materialelor de comunicare;
 • Oferirea sprijinului echipei și participarea la activitățile de consolidare a capacității: instruire, vizite de studiu, școală de vară, inițiativă de conștientizare a dialogului la distanță, îndrumare;
 • Asigurarea informațiilor personalului proiectului și a părților interesate cu privire la realizarea progresului activităților responsabile, provocări apărute;
 • Furnizarea informațiilor scrise pentru elaborarea rapoartelor pe baza șabloanelor convenite în cadrul proiectului;

Cerințe pentru candidat:

 • Studii superioare, preferabil în domenii socio-umane sau medical;
 • Experiență de lucru în proiecte internaționale constituie un avantaj;
 • Cel puțin 3 ani de experiență de lucru în proiect, coordonare de activități;
 • Experiență de lucru/colaborare cu ONG, structurile și instituțiile de stat;
 • Experiența de participare în cercetare constituie un avantaj;
 • Cunoștințe în domeniul social și în particular celui de protecție al copilului;
 • Cunoștințe a sistemului național de sănătate și politicilor existente;
 • Cunoștințe și înțelegerea practicilor internaționale în sănătatea primară și servicii sociale (inclusiv vizitele la domiciliu)
 • Experiență în dezvoltarea treningurilor cu context internațional și experiență de formator;
 • Cunoașterea excelentă a limbii engleze;
 • Cunoașterea obligatorie a limbilor română și rusă;
 • Abilități excelente de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint, Outlook etc.
 • Abilitatea de a acorda atenție la detalii;
 • Capacități analitice;
 • Bune abilitați de comunicare și raportare;
 • Abilitatea de a lucra în echipă;
 • Abilitatea de a gestiona în mod eficient timpul;

 

Candidații interesați vor trimite până la data de 5 mai 2020 CV-ul cu contactele a 2 persoane de referință, însoțit de scrisoarea de intenție la adresa de e-mail –  ala.nosatii@ccfmoldova.org

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.

Organizația CCF Moldova își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.

Pentru detalii suplimentare, apelați la numărul de telefon: 060276306 (Ala Nosatîi)