CCF Moldova angajează expert în finanțe publice

CCF Moldova (www.ccfmoldova.org) este o organizație non-guvernamentală cu experiență în domeniul protecției sociale a copilului și familiei, realizând dreptul fiecărui copil la creștere și dezvoltare în mediul familial și mediul educațional incluziv în care aceștia își pot realiza potențialul.
Copiii cu dizabilități severe se află printre grupurile cele mai vulnerabile și excluse social din cauza dizabilității, discriminării și a sistemului de protecție și educație care nu este suficient pregătit ca să-i susțină și să le asigure plenar realizarea drepturilor.
În cadrul proiectului “Model integrat pe intervenții pentru incluziunea copiilor cu dizabilități severe din raionul Sângerei”, implementat în perioada octombrie 2019-februarie 2021, finanțat de UNICEF Moldova, va fi pilotat modelul integrat al incluziunii copiilor cu dizabilități severe și senzoriale în baza Ghidului privind incluziunea copiilor cu dizabilități severe și a copiilor cu dizabilități senzoriale în învățământul general în Republica Moldova integrat cu politicile naționale existente și cu alte inițiative naționale. Pilotarea modelului va avea loc în raionul Sângerei.
În vederea integrării modelului cu alte inițiative și politici, un grup de experți va realiza analiza complexă a politicilor existente, va colecta informație prin interviuri, discuții și analiza literaturii de specialitate, din perspectiva domeniilor: educație, sănătate, social și finanțe publice.
Echipa de experți va formula recomandări pentru completarea, ajustarea și actualizarea Ghidului privind incluziunea copiilor cu dizabilități severe și a copiilor cu dizabilități senzoriale în învățământul general în Republica Moldova, la fel și recomandări pentru pilotarea acestuia.
În perioada de pilotare, experții vor oferi suport și asistență tehnică specialiștilor locali în asistența copiilor cu dizabilități severe, vor oferi recomandări și îndrumări pentru includerea modelului/ghidului în politicile locale prin elaborarea planurilor anuale și a fișelor postului, furnizând instrumente practice și metodologice.
Organizația CCF Moldova angajează expert în finanțe publice.
Cerințe pentru candidat:
• Studii superioare în finanțe;
• Experiență de minimum 10 ani;
• Expertiză în analiza politicilor existente în domeniul asistenței copiilor cu dizabilități severe;
• Experiență în analiza și administrarea finanțelor publice, orientate spre susținerea copiilor cu dizabilități;
• Cunoașterea limbii române;
• Cunoașterea limbii engleze va fi considerată un avantaj;
• Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Candidații interesați pot trimite până la data de 30 octombrie 2019 CV-ul (cu minim 2 referințe), însoțit de scrisoarea de intenție la adresa de e-mail – lorina.ghitu@ccfmoldova.org
Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.
Organizația CCF Moldova îşi rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Pentru detalii suplimentare, apelați la numărul de telefon: 079775519 (Viorica Cojocaru)