CCF Moldova angajează expert în monitorizare și evaluare

CCF Moldova (www.ccfmoldova.org) este o organizație non-guvernamentală cu experiență în domeniul protecției sociale a copilului și familiei, realizând dreptul fiecărui copil la creștere și dezvoltare în mediul familial și mediul educațional incluziv în care aceștia își pot realiza potențialul.

Copiii cu dizabilități severe se află printre grupurile cele mai vulnerabile și excluse social din cauza dizabilității, discriminării și a sistemului de protecție și educație care nu este suficient pregătit ca să-i susțină și să le asigure plenar realizarea drepturilor.

În cadrul proiectului “Model integrat pe intervenții pentru incluziunea copiilor cu dizabilități severe din raionul Sângerei”, implementat în perioada octombrie 2019 – februarie 2021, finanțat de UNICEF Moldova, va fi pilotat modelul integrat al incluziunii copiilor cu dizabilități severe și senzoriale în baza Ghidului privind incluziunea copiilor cu dizabilități severe și a copiilor cu dizabilități senzoriale în învățământul general în Republica Moldova integrat cu politicile naționale existente și cu alte inițiative naționale. Pilotarea modelului va avea loc în raionul Sângerei.

În vederea integrării modelului cu alte inițiative și politici, un grup de experți va realiza analiza complexă a politicilor existente, va colecta informație prin interviuri, discuții, analiza literaturii de specialitate și furnizarea instrumentelor practice precum baza de date și metodologie, din perspectiva domeniilor: educație, sănătate, social și finanțe publice.

Echipa de experți va formula recomandări pentru completarea, ajustarea și actualizarea Ghidului privind incluziunea copiilor cu dizabilități severe și a copiilor cu dizabilități senzoriale în învățământul general în Republica Moldova, la fel și recomandări pentru pilotarea acestuia.

Organizația CCF Moldova angajează expert în monitorizare și evaluare.

Cerințe pentru candidat:

  • Studii superioare în sociologie, statistică, economie, alte domenii relevante;
  • Experiență de minimum 10 ani;
  • Analiza cantitativă și calitativă a datelor;
  • Elaborarea instrumentelor cantitative și calitative pre și post pilotare;
  • Prelucrare și raportare de date;
  • Contribuție la elaborarea raportului final de pilotare;
  • Cunoașterea limbii române;
  • Cunoașterea limbii engleze va fi considerată un avantaj;
  • Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Candidații interesați pot trimite până la data de 29 noiembrie 2019 CV-ul, însoțit de scrisoarea de intenție la adresa de e-mail –  viorica.cojocaru@ccfmoldova.org

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.

Organizația CCF Moldova îşi rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.

Pentru detalii suplimentare, apelați la numărul de telefon: 079775519 (Viorica Cojocaru)