Concurs de selectare a unui psiholog și asistent social

CCF Moldova (www.ccfmoldova.org) este o organizație non-guvernamentală cu experiență în domeniul protecției sociale a copilului și familiei și realizarea dreptului fiecărui copil la creștere în mediul familial. Valorile noastre sunt: excelență, integritate, curaj.

CCF Moldova este o organizație non-guvernamentală care oferă un mediu echitabil și non-discriminator de angajare. CCF Moldova are o politică fermă de protecție a copiilor și toți angajații sunt obligați să semneze și să respecte această prevedere.

CCF Moldova anunță concurs în vederea selectării unui psiholog asistent social cu următoarele condiții:

Regim de angajare: cu normă deplină

Durata angajării: 1 an cu posibila extindere a contractului de muncă

Descrierea postului: implicarea directă în prevenirea separării copiilor cu vârsta 0-7 ani, prevenirea instituționalizării, reintegrarea copiilor din instituții rezidențiale în familie, coordonarea plasamentelor în asistență parentală profesionistă, coordonarea eforturilor comune a cazurilor cu risc sporit de abandon sau separare a copilului, conlucrarea cu ATL/ATT și alte structuri abilitate din domeniul social și domenii conexe.

Cerințe pentru candidat:

 • Studii superioare în domeniul asistență socială sau/și psihologie;
 • Experiență de muncă în domeniul protecției copiilor 3-5 ani;
 • Experiență de muncă în ONG-uri constituie un avantaj;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă (engleza – un avantaj);
 • Abilități de comunicare asertivă și prezentare a informațiilor;
 • Experiență și abilități de facilitare a training-urilor, seminarelor, meselor rotunde;
 • Disponibilitate de deplasare în teren pentru efectuarea vizitelor de lucru în familii;
 • Abilități de organizare şi planificare;
 • Abilitate de lucru în echipă și independent;
 • Personalitate dinamică, comunicativă, organizată, analitică și activă;
 • Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet;
 • Permis de conducere, categoria B (este un avantaj);

 

Responsabilități generale:

 • Aplicarea managementului de caz în evaluarea psiho-socială a copiilor  și familiilor din programe, folosind metodele prestabilite;
 • Elaborarea planurilor individuale de intervenție în colaborare cu ATL/ATT;
 • Implementarea programului de sprijin familial și monitorizarea familiilor;
 • Consilierea familiilor și copiilor din program;
 • Elaborarea rapoartelor lunare și raportarea acțiunilor întreprinse;
 • Completarea instrumentelor de lucru și a dosarelor, conform cerințelor prestabilite;
 • Colaborarea cu alte structuri guvernamentale şi non-guvernamentale implicate în reformarea sistemului rezidențial de îngrijire a copilului;
 • Organizarea şi implicarea în cadrul instruirilor familiilor, specialiștilor din domeniu;
 • Elaborarea documentelor, studiilor de caz ;
 • Implicare în promovarea cazurilor ce necesită suport în programul de fundrising și comunicare;
 • Participarea la elaborarea materialelor promoționale, buletine informative şi altele cu scopul promovării activităților organizației.

Candidații interesați pot trimite până la data de 10 aprilie  2018 CV-ul (cu minim 2 referințe), însoțit de scrisoarea de intenție la nr. de fax (022) 23 25 28 sau la următoarele adrese de e-mail – contact@ccfmoldova.org 

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.

Organizația CCF/HHC Moldova îşi rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.