Solicitare de oferte pentru difuzarea spoturilor video și audio

Asociația Obștească CCF/HHC Moldova – “Copil, Comunitate, Familie” solicită oferte de la posturi TV și radio pentru difuzarea unui spot social în cadrul proiectului “Puternici prin diversitate – aplicarea Indexului Incluziunii, implementat de CCF/HHC Moldova, în parteneriat cu ChildFund Deutschland și suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei. Spoturile sociale promovează o șoală incluzivă, unde fiecare se simte acceptat și respectat, care valorifică diferențele și înlătură inegalitățile.

Durata estimată a spoturilor video/audio : 40 sec.

Perioada de difuzare: martie 2020

Caiet de sarcini:

 • 2 difuzări pe zi, una dintre care în prime-time
 • Număr total de difuzări: 60

Cerințe față de candidați:

 • Să dispună de spațiu de emisie pentru difuzarea spoturilor video/audio;
 • Să prezinte un Media Plan.

Companiile interesate trebuie să depună oferta care va include oferta tehnică și oferta financiară.

Oferta tehnică va include:

 • Licența de activitate a companiei (copia licenței, certificatul de înregistrare);
 • Descrierea publicului țintă a companiei media (aria de acoperire, numărul estimat al auditoriului);
 • Media plan de difuzare a spoturilor în perioada lunii martie 2020, 2 difuzări pe zi (una dintre care în prime- time).

Oferta financiară va include:

 • Prețurile vor fi indicate în euro cu aplicarea TVA la cota 20%. Compararea ofertelor se va face în euro.

Oferta mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale companiei/candidatului;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
 • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
 • Ștampila umedă a companiei (pentru persoane juridice).

Din moment ce spoturile sunt unele sociale, solicităm ofertanților să examineze posibilitatea unor tarife mai avantajoase (tarif pentru publicitate socială) sau alte înlesniri cum ar fi timp de difuzare pro bono, reportaje sau apariții în emisiunile radiodifuzorilor.

Ofertele trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa:  olga.sajin@ccfmoldova.org cu mențiunea „Ofertă de prețuri pentru difuzarea spoturilor video și audio” până pe 23 februarie 2020.

Pentru informații suplimentare, rugăm să telefonați la numărul 079433398.