Solicitare de oferte pentru elaborare website

 

Asociația Obștească CCF/HHC Moldova – “Copil, Comunitate, Familie” solicită oferte de preț și portofoliu de lucru de la companii IT pentru elaborarea unui website în cadrul proiectului “Innovation for donation in the new COVID reality”, finanțat de către fundația “Geman Marshall”, SUA. Website-ul are ca scop să faciliteze eforturile de fundraising întru suportul copiilor aflați în risc de instituționalizare și separare de familii, și va răspunde la nevoia sporită de digitalizare în domeniul fundraisingului, în contextul situației pandemice.

Durata estimată a elaborării website-ului: 4 luni

Perioada de elaborare: iulie – octombrie 2020

Caiet de sarcini:

 • Site-ul va trebui sa fie dotat cu cele mai inovative și diverse metode de donație. Accesibilitate și facilitate maximă pentru utilizatorii telefonului mobil în ceea ce privește procesul de donație.
 • Dezvoltarea vizualului cheie pentru website.
 • Site-ul va trebui să fie dotat cu opțiunile de donare prin card bancar, prin SMS, apel telefonic, transfer bancar, PayPal, PayNet, și alte sisteme actuale de transferuri bănești, la fel să aibă opțiunea recomandă un prieten, și împărtășire cu alte contacte a posibilităților de donație. La fel, utilizatorii site-ului va trebui să aibă opțiunea de a alege o donație unică sau lunară.
 • Pe site va trebui sa fie un motor de calculare a fondurilor care au fost colectate și a copiilor care au fost ajutați, pentru transparență.
 • Site-ul va trebui să conțină și video-uri și secțiuni cu texte și vizualuri.
 • Pe site vor fi încărcate 2 module cu câte 3 video-uri cu animație video și elemente de E-learning, respectiv site-ul va trebui să fie dotat cu inovații din domeniul E-learning.
 • Site-ul va trebui să răspundă celor mai noi cerințe din domeniul inovațiilor pentru a corespunde scopului proiectului “Innovation for donation in the new COVID reality”, și anume – de a moderniza și de a facilita posibilitățile de donație și fundraising în rândul cetățenilor Republicii Moldova, cu scopul de susținere a copiilor cu risc de instituționalizare și separare de familiile lor.

Cerințe față de candidați:

 • Să prezinte oferta financiară
 • Să prezinte un portofoliu cu site-uri elaborate.

Companiile interesate trebuie să depună oferta care va include:

 •  Portofoliul
 • Oferta financiara detaliată cu indicarea sumei in USD, inclusiv TVA 20%
 • Licența de activitate
 • Perioada de execuție
 • Mentenanța site-ului și perioada ei

Oferta mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale companiei/candidatului;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
 • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
 • Ștampila umedă a companiei (pentru persoane juridice).

Din moment ce website-ul are scop de fundraising în contextul susținerii unei cauze sociale, solicităm ofertanților să examineze posibilitatea unor tarife mai avantajoase sau alte înlesniri.

Ofertele trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa: roxana.cusnir@ccfmoldova.org cu mențiunea „Ofertă de prețuri pentru elaborare website” până pe 19 august 2020, ora 23.00.

Pentru informații suplimentare, rugăm să telefonați la numărul 079 000 165.