Solicitare de oferte pentru producere spot video social

 

Asociația Obștească CCF/HHC Moldova – “Copil, Comunitate, Familie” solicită oferte de preț și portofoliu de lucru de la agenții și case de producție video pentru crearea unui spot social în cadrul proiectului “Innovation for donation in the new COVID reality”. Spotul va avea ca scop să ilustreze realitatea copiilor aflați în risc de instituționalizare și separare de familiile sale și va transmite către comunitate un mesaj de susținere a copiilor și părinților aflați în impas din cauza pandemiei. 

 

Durata estimată a producerii spotului-ului: 2 luni

Perioada de elaborare: septembrie – octombrie 2020

 

Caiet de sarcini:

 • Să elaboreze un scenariu pentru spotul social în concordanță cu mesajul proiectului “Innovation for donation in the new Covid Reality”. Scenariul urmează să fie aprobat cu curatorii proiectului. 
 • Să prezinte un portofoliu, care ar ilustra experiență în producerea spoturilor sociale și afinitatea de a transmite mesaje emoționale prin intermediul limbajului vizual. 
 • Să-și asume castingul actorilor, pregătirea recuizitei și locației pentru filmări.
 • Să respecte termenilor de timp în producerea spotului social, la fel și a bugetului prestabilit.       

Cerințe față de candidați:

 • Să prezinte oferta financiară
 • Să prezinte un portofoliu cu spoturi elaborate.

Companiile interesate trebuie să depună oferta care va include:

 1. Portofoliu
 2. Oferta financiara detaliată cu indicarea sumei in USD, inclusiv TVA 20%
 3. Licența de activitate 
 4. Perioada de execuție

 

Oferta mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale companiei/candidatului;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
 • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
 • Ștampila umedă a companiei (pentru persoane juridice).

Din moment ce spotul are scop de a facilita eforturile de fundraising în contextul susținerii unei cauze sociale pe timp de pandemie, solicităm ofertanților să examineze posibilitatea unor tarife mai avantajoase sau alte înlesniri. 

Ofertele trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa:  roxana.cusnir@ccfmoldova.org cu mențiunea „Ofertă de prețuri pentru elaborare spot video social” până pe 1 septembrie 2020.

Pentru informații suplimentare, rugăm să telefonați la numărul 079 000 165.