Solicitare de oferte pentru producerea unei serii de video-uri didactice

Asociația Obștească CCF/HHC Moldova – “Copil, Comunitate, Familie” solicită oferte de preț și portofoliu de lucru de la agenții și case de producție video pentru crearea unei serii din 6 video-uri didactice în cadrul proiectului “Innovation for donation in the new COVID reality”. Spoturile vor avea drept scop prezentarea în format interactiv și ilustrativ a subiectelor legate de fundraising și responsabilitate socială și vor fi destinate ONG-urilor interesate.

 Durata estimată a producerii spotului-ului: 2 saptamini

Perioada de elaborare: aprilie 2021

Caiet de sarcini:

 • Să filmeze și să editeze 6 video-uri didactice, cu durata de 6-7 minute fiecare, care ar prezenta subiecte legate de tehnici și mecanisme de fundraising în cadrul proiectului  “Innovation for donation in the new Covid Reality”. Contentul și scenariul pentru video-uri va fi elaborat de către client.
 • Să prezinte un portofoliu, care ar ilustra experiență în producerea spoturilor cu elemente grafice, relevante solicitării înaintate.
 • Să respecte termenii de timp în producerea video-urilor, la fel și a bugetului prestabilit.       

Cerințe față de candidați:

 • Să includă în ofertă costul pentru chiria studio-ului, prompter-ului, tabletei.
 • Să prezinte costul pentru includerea în video-uri a elementelor grafice (motion design), a luminilor, filmărilor, sunetului și editării. 
 • Referința pentru elaborarea seriei de video-uri didactice este următoarea: https://www.youtube.com/watch?v=Mku_XED_cjQ
 • Să prezinte oferta financiară
 • Să prezinte un portofoliu cu spoturi elaborate, relevante cu formatul solicitat.

Companiile interesate trebuie să depună oferta care va include:

 1.  Portofoliul 
 2. Oferta financiara detaliată cu indicarea sumei in USD, inclusiv TVA 20%
 3. Licența de activitate/ patenta de întreprinzător 
 4. Perioada de execuție

 

Oferta mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale companiei/candidatului;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
 • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
 • Ștampila umedă a companiei (pentru persoane juridice).

Din moment ce spotul are scop de a facilita eforturile de fundraising în contextul susținerii unei cauze sociale pe timp de pandemie, solicităm ofertanților să examineze posibilitatea unor tarife mai avantajoase sau alte înlesniri. 

Ofertele trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa:  roxana.cusnir@ccfmoldova.org cu mențiunea „Ofertă de prețuri pentru elaborare spot video social” până pe 23 martie 2021.

Pentru informații suplimentare, rugăm să telefonați la numărul 079 000 165.