Termen extins pentru recrutarea unui psiholog

 

Descrierea postului:
Psihologul va lucra direct cu copiii care se află în situații de risc și familiile acestora, precum și cu specialiști și prestatori de servicii din domeniul protecției copilului, cu scopul de a asigura un mediu de creștere de tip familial pentru copii de 0-6 ani.

Descriere proiect:

În perioada octombrie 2015 – decembrie 2017, AO CCF Moldova implementează proiectul “Young children of Moldova – understanding needs, developing services, reforming the system” finanțat de Unicef și HHC Marea Britanie. Proiectul are drept scop incluziunea socială și protecția copilului prin dezinstituționalizarea copiilor din CPTRC Bălți, prevenirea separării copiilor de mediul familial, dezvoltarea serviciilor alternative  și consolidarea capacității profesioniștilor din domeniul protecției copilului din raioanele de nord ale republicii.

 

Atribuții și responsabilități:

 • Evaluarea psiho-socială a copiilor din programe, folosind metodele prestabilite;
 • Evaluarea situaţiei sociale a familiilor din programe;
 • Elaborarea planurilor individuale de intervenţie;
 • Implementarea programului de sprijin familial și monitorizarea familiilor;
 • Consilirea familiilor și copiilor din program;
 • Raportarea acţiunilor întreprinse;
 • Completarea instrumentelor de lucru și a dosarelor, conform regulilor prestabilite;
 • Colaborarea cu toate structurile guvernamentale şi non-guvernamentale implicate în reformarea sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului;
 • Organizarea şi implicarea în cadrul instruirilor familiilor, specialiştilor din domeniu;
 • Elaborarea documentelor, studiilor de caz în limba română și/sau engleză;
 • Participarea la elaborarea materialelor promoţionale, buletine şi altele cu scopul promovării activităților organizaţiei.

 

Cerințe:

 • Studii superioare în psihologie, psihopedagogie;
 • Cunoașterea limbilor română și engleză, (rusă – un avantaj);
 • Abilități excelente de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint, Outlook etc.
 • Bune abilitați de comunicare și raportare;
 • Abilitatea de a lucra în echipă;
 • Abilitatea de a gestiona în mod eficient timpul;
 • Experiență de lucru în calitate de psiholog;
 • Disponibilitatea de a se deplasa în nordul Repubicii Moldova de minim 2 ori/săptămână.

 

CCF Moldova este o organizație non-guvernamentală care oferă un mediu echitabil și non-discriminator de angajare. CCF Moldova are o politică fermă de protecție a copiilor și toți angajații sunt obligați să semneze și să respecte această prevedere.

 

Doritorii de a participa la concursul de angajare pot expedia CV-ul, cu menționarea a 2 persoane de referință împreună cu scrisoarea de motivare pe adresele liliana.colesnic@ccfmoldova.org sau ana.tomulescu@ccfmoldova.org

 

Perioada de aplicare: 22 martie – 7 aprilie 2016

Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu