Prevenire

 

Ce este prevenirea?

Prin prevenirea separării copilului de familie, asigurăm menținerea copilului alături de mamă, părinți ori alţi membri ai familiei. Garantându-i dreptul primordial de a trăi şi dezvolta în mediul familial, copilului i se asigură o creştere armonioasă din punct de vedere emoţional, intelectual şi fizic. Prevenirea instituţionalizării este măsura  de protecţie a copilului ce se desfăşoară în familie sau mediul apropiat familiei. Intervenţia în scopul prevenţiei, este diversă, individuală şi centrată pe nevoile copilului şi familiei.

CCF Moldova/HHC Marea Britanie este o organizaţie cu experienţă în domeniul prevenirii, lucrând încă din 2007 în mai multe regiuni ale Moldovei, astfel fiind fermi convinşi că o intervenţie de moment, cum este prevenirea poate soluţiona multe probleme ce ar fi putut marca negativ viaţa a mii de copii ce se află în situaţii de risc. Astfel CCF Moldova în colaborare cu autorităţile locale de protecţie a copilului iau în considerare toate măsurile necesare pentru determinarea timpurie a situaţiilor de risc care pot determina separarea copiilor de părinţi (Legea 140 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi).

Când este necesară prevenirea:

 • dificultăți materiale în familie/condiţii de trai nesatisfăcătoare
 • lipsa spațiului locative
 • părinţi, foşti absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale
 • familie monoparentală mama/tata
 • familie cu mulţi copii
 • sarcină nedorită/ ascunsă
 • părinţi/copii nedocumentaţi
 • părinţi infectaţi HIV
 • lipsa locului de muncă
 • părinţii fac abuz/neglijare faţă de copii
 • un părinte (ambii) plecat (ţi) peste hotare
 • părinţi minori

De ce este necesară prevenirea?

 • Prevenirea situaţiei de abuz asupra copilului
 • Prevenirea traumei severe la copil în urma separării de familia naturală
 • Acţiunile timpurii şi urgente soluţionează criza de familie şi previn instituţionalizarea copilului
 • Sprijinirea de moment a familiei pentru evitarea unor posibile separări a copilului de familie
 • Serviciile de prevenire sunt eficiente din punct de vedere al costurilor
 • Prevenirea este cea mai eficientă intervenţie în cazul copiilor şi familiilor aflate în situaţii de risc

Rezultate:

Astfel CCF Moldova a reuşit să prevină separarea a peste 2305 de copii de familiile lor.

Pentru prevenție a fost aplicat modelul nostru de sprijin familial – Active Family Suport. 98% au fost cazuri de succes.