Servicii dezvoltate de CCF/HHC Moldova

SERVICII DE ZI ȘI ALTERNATIVE DE TIP FAMILIE

Începând cu anul 2005 CCF Moldova/HHC Marea Britanie demarează un proces absolut necesar copiilor, familiilor şi comunităţilor în care aceştia locuiesc, de dezvoltare/extindere a unor servicii de protecţie pentru copil şi familie.

Pentru a asigura implementarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007 – 2012, CCF Moldova reuşeşte să devină un partener activ al structurilor statale în realizarea acestora, reuşind să creeze, să dezvolte servicii de suport de o înaltă calitate în mai multe regiuni ale Republicii Moldova.

Modele de bună practică privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru copil şi familie în Republica Moldova create cu suportul şi asistenţa tehnică a CCF Moldova/HHC Marea Britanie:

1. Creșa – Serviciul de zi pentru copii de la 4 luni până la 3 ani – în cadrul Centrului Specializat Municipal pentru Copii

Necesitatea creării unui astfel de serviciul a avut la bază rezolvarea a mai multor probleme sociale, printre care dificultăţile materiale, necesitate de a lucra pentru a-şi îngriji şi creşte bebeluşul. Probleme ce necesitau a fi rezolvate pentru a preveni separarea copilului de familia lui. Deoarece în Municipiul Chişinău nu exista la moment un serviciu de zi pentru copii până la 3 ani ce cresc în familii ce se află în dificultate şi cu risc sporit de separare de copil, CCF Moldova în colaborarea cu Direcţia Municipală pentru Protecţia drepturilor copilului şi familiei a contribuit la crearea unui asemenea serviciu extrem de important. La moment CCF Moldova  a contribuit la creare a 2 servicii de zi- tip creșă în cadrul Centrului Municipal de plasament și reabilitare pentru copii de vârstă fragedă.

Numărul maxim de locuri fiind de 24. CCF Moldova/HHC a contribuit la reparaţie, procurarea mobilierul şi echipamentul necesar pentru buna funcţionare a Serviciului – Creşă, plus personalul din cadrul serviciului a beneficiat de instruirea, supervizarea necesară pentru a fi preluate bune practice de lucru.

Din iunie 2011 până în aprilie 2014 de acest serviciu au beneficiat 59 de copii. Nici un copil nu a fost ulterior plasat în instituţie şi toţi copii sunt cu părinţii lor, care datorită serviciului dat s-au integrat mai uşor în societate.

Pentru a vedea galeria apăsaţi imaginea

2. Serviciul de zi pentru copii cu dizabilităţi în cadrul Centrului Municipal de plasament și reabilitare pentru copii de vărstă fragedă

Serviciul respectiv oferă copiilor cu nevoi speciale servicii de recuperare, reabilitare şi socializare, cât şi părinţilor lor posibilitatea de a fi membri activi în comunitate, reuşind astfel să-şi găsească un loc de muncă, iar cel mai important copilul este cel ce rămâne alături de părinţii şi familia lui. CCF Moldova pune accentul pe un aspect extrem de important în reabilitarea copiilor, şi anume intervenţia kinetoterapeutului, care îşi desfăşoară activitatea nu doar în cadrul serviciului de zi, ci şi în mediul natural/firesc copilului cu nevoi speciale. El este cel ce oferă recomandări/consultanţă părinţilor legată de recuperarea copiilor, prin efectuarea şi de vizite la domiciliu, astfel asistând părintele în procesul de recuperarea a copilului. Alte servicii ce au un impact pozitiv asupra copiilor sunt terapia prin artă şi muzică, şedinţe unde copiii au posibilitatea să efectueze diferite lucrări manuale (carduri poştale, globuleţe pentru brad, jucării) şi să-şi exteriorizeze emoţiile prin muzică. Iar pentru a veni în suportul părinţilor copiilor cu nevoi speciale, CCF Moldova oferă servicii de consiliere individuală, informare referitor la beneficiile sociale, astfel reuşindu-se accesarea tuturor serviciilor sociale disponibile.

3. Centre comunitare de lectură şi joacă din r. Orhei (situate în 4 sate din cadrul raionului)

Acest serviciu suplineşte satisfacerea nevoilor educaţionale pentru grupul de copii de vârstă preşcolară. Necesitatea dezvoltării acestui centru a reieşit din motivul lipsei unor instituţii preşcolare în aceste 4 sate. CCF Moldova a contribuit la echiparea acestor centre cu toate materialele necesare, instruirea celor 4 coordonatori ai centrului şi au fost editate 4 ziare trimestriale pentru a informa părinţii despre creşterea şi educaţia copiilor, plus şi un schimb de experienţă practică dintre cele 4 centre comunitare.

4. Centrul de lectură şi joacă pentru copii de vârstă fragedă „CeCeFel” din municipiul Chişinău

A fost dezvoltat pentru copiii din familiile social-vulnerabile din municipiul Chişinău. Cu scopul de a ridica nivelul de dezvoltare a copiilor de vârstă fragedă prin intermediul jocului, precum şi îmbunătăţirea abilităţilor parentale. În acest sens s-a oferit suport informaţional părinţilor în diverse domenii: psihologic, pedagogic, medical şi logopedic. Sprijin psihologic pentru depăşirea depresiei postnatale a mamelor tinere. La moment serviciul dat are  durabilitatea şi continuitatea  deoarece a fost preluat de către structurile statale, astfel continuându-şi activitatea şi până în prezent.

5. Afterschool – Club școlar pentru copiii aflați în dificultate din Cantemir, Leova, Dondușeni, Edineți și Cimișlia

Serviciul a fost creat la nivel comunitar având rolul de a da posibilitatea copiilor să participe la viaţa de zi cu zi a comunităţii, în şcoală, să-şi facă prieteni, să fie susţinuţi de către profesori, colegi de clasă, să recupereze lacunele şcolare, să fie asistaţi de către specialişti în problemele cu care se confruntau. Acest serviciu a fost de mare ajutor familiilor acestor copii, care treptat şi-au redobândit deprinderile parentale.

6. Serviciul social Echipa Tehnică Mobilă din Cantemir, Leova, Cimişlia, Edineț, Dondușeni, Hâncești, Drochia

Oferă asistenţa tehnică în toate acţiunile ce ţin de prevenirea instituţionalizării, dezvoltarea programelor de sprijin bazate pe comunitate, precum şi  modificarea schemelor de acţiune a factorilor de decizie din raion referitor la modul în care pot fi ajutaţi copiii şi familiile lor. Ajută şi consultă factorii de decizie din raion să reorienteze fondurile pentru procesul de dezinstituţionalizare şi pentru susţinerea noilor servicii, să identifice şi să planifice noi fonduri pentru dezvoltarea serviciilor din comunitate.

7. Asistenţă Parentală Profesionistă

CCF Moldova a contribuit la instruirea şi crearea a 95 de asistenţi parentali profesionişti în mai multe regiuni ale Moldovei (Municipiul Chişinău, Criuleni, Cantemir, Leova, Cimişlia, Donduşeni. Edineți). În toate aceste regiuni serviciile date au fost create în colaborare cu Autorităţile Locale, care au preluat susţinerea şi monitorizarea lor de mai departe.

8. Case de Copii de Tip Familie

CCF Moldova a contribuit la instruirea şi crearea a 17 case de copii de tip familial în mai multe regiuni al Moldovei (Călăraşi, Cantemir, Criuleni, Ialoveni, Cimişlia, Edineţi). În toate aceste regiuni serviciile date au fost create în colaborare cu Autorităţile Locale, care au preluat susţinerea şi monitorizarea lor de mai departe.